Miloš Zatkalik

Miloš Zatkalik (1959, Srbija), kompozitor i muzički teoretičar. Studirao kompoziciju na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, kod profesora Vasilija Mokranjca i Rajka Mak­simovića. Studijski boravci u SAD i Engleskoj.

Redovni profesor na Katedri za muzičku teoriju Fakulteta muzičke umetnosti. Predaje takođe na Akademiji umetnosti u Banjaluci. Držao je predavanja po pozivu u Kanadi, Norveškoj, SAD, Sloveniji i Nemačkoj.

Važnija dela: simfonijska: Minas Tirit; What’s He to Hecuba; O Saralindi, Xinguu i vojvodi koga je progutao Golem – bajka za veliki orkestar, kamerna: Pesma ludaka iz Čua, Izgubljeni fragmenti II, I kao da ničeg nije bilo, Naizgled bezazlena igra; kamerni orkestar: Izgubljeni fragmenti, Dum incerta petimus; solistička (flauta, viola, violončelo, klavir); solo pesme. Dela izvođena u zemlji i inostranstvu (Nemačka, Španija, Rusija, Kanada, SAD).

Kao teoretičar učestvovao na velikom broju naučnih skupova. Radove je objavljivao u zemlji i inostranstvu. Posebne oblasti interesovanja: veza muzike i književnosti/lingvistike; analiza muzike XX veka; psihoanalitičke osnove muzičke analize. Autor je i prvog domaćeg udžbenika muzičke analize u elektronskoj formi.

Član žirija Mokranjčeve nagrade. Dugogodišnji član Upravnog odbora Udruženja kompozitora Srbije i predstavnik Udruženja u Evropskoj alijansi kompozitora.

Diplomirao takođe engleski jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu. Bavio se stručnim prevođenjem.

Buka u unutrašnjoj tišini za flautu, obou, klarinet, udaraljke i klavir

Munk, Bergman, Džozef Konrad, Sv. Jovan, Fokner, Šekspir. Ne bih mogao reći da su ovi genijalni stvaraoci bili inspiracija za ovu kompoziciju. No, jednom kad je dovršena, kompozicija ih je na neki način prizvala.

I Vrisak
II Krici i šaputanja
III …kao da je sama magla kriknula…
IV Glas onoga što viče u pustinji
V Buka i bes
VI Ostalo je ćutanje