Ana Kazimić

Ana Kazimić (1985, Srbija), završila je osnovnu i srednju muzičku školu kao đak generacije. Tada je pozvana na prijem kod Nj.K.V. prestolonaslednika Aleksandra Karađorđevića u Belom Dvoru. Sa muzikom za balet diplomirala je kompoziciju (master) na Akademiji umet­nosti u Novom Sadu u klasi Zorana Mulića. U toku studija dobila je tri nagrade Univerziteta. Sada pri­prema plesnu fantaziju na stihove F. G. Lorke, kao završnicu doktorskih studija kompozicije na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi Zorana Erića.

Laureat je konkursa za mlade kompozitore u okviru projekta Triorka, pokrenutog od strane Norfolk County Council’s Music Service, Engleska (2012). Na Internacionalnom konkursu za kompoziciju povodom proslave 1700 godina Milanskog edikta njena kompozicija proglašena je najboljom.

Imala je pijanističke, plesne i horske nastupe (Srbija, Španija, Portugalija, Francuska, Austrija, Nemačka, Italija, Mađarska). Sezone 2013/2014. volontira i nastupa u beogradskom Narodnom pozorištu (komponovanje, koreografije, ples). Među plesnim nagradama izdvaja prvo mesto na svetskom šampionatu (2013).

Piruete smaragda (2014) – Ova vizija muzičke kutije podrazumeva postojanje ukrasnog smaragda na njenom vrhu, koji se rotira sa kretanjem muzičkog mehanizma. Kada se mehanizam pokrene, u odbljescima rotirajućeg smaragda nastaju različite imaginacije. Tri različita karaktera istog muzičkog materijala mogu da se dožive kao ukočenost lažnog dostojanstva (put od prostodušne, suzdržane veselosti do uvrnutog i nespretnog dostojanstva), pokušaj proboja patetike (borba emocija između iskrenosti i prenaglašenosti) i magijska igra koja nas od jednostavne, tužne i pomalo zloslutne nežnosti uvlači u očaj ponovo lažnog dostojanstva, sada u drugačijem obličju, ali srećom samo na kratko jer joj mehanizam muzičke kutije ne dozvoljava da „svoju pesmu otpeva do kraja“ i da nas uvuče u trans svog očaja. Kao i u ovom slučaju, muzički tok cele kompozicije s vremena na vreme ometa „kvarenje i popravljanje” mehanizma. Ono što ostaje posle svih navijanja kutije i pokušaja opravki jeste čista lepota smaragda.