Jasna Veljanović

Jasna Veljanović (1980, Srbija), rođena u Nemačkoj, kompozitorka je i teoretičarka iz Kragujevca. Diplomirala je kompoziciju na Nacionalnoj muzičkoj akademiji Ukrajine, a magistrirala je na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, gde je završila specijalističke studije muzičke teorije (muzički oblici), a trenutno je student doktorskih studija na istom odseku. Njen teorijski rad je usmeren na formalne aspekte klavirske muzike kraja 17. i početka 18. veka. Zaposlena je kao docent na Katedri za muzičku teoriju i pedagogiju Odseka za muzičku umetnost Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu. Kompozicije su joj izvedene u Srbiji (Kragujevac, Beograd, Niš, Smederevo) i inostranstvu (Hr­vatska, Ukrajina, Slovenija, Gruzija, Češka, Nemačka, Danska).

U stvaralaštvu posebnu pažnju posvećuje glasu, kao i kamernim kompozicijama specifičnog sastava. Posvećena je i proširenju repertoara za harmoniku

Kompozicija I do not love you – except because I love you za sopran i flautu na LXVI Ljubavni sonet Pabla Nerude napisana je početkom 2014. godine po porudžbini izvođačkog ansambla inDuo iz Danske i predstavlja nastavak komponovanja za ovu kombinaciju instrumenata (kompozicija A Dream Within a Dream za isti ansambl premijerno je izvedena na 18. Međunarodnoj tribini kompozitora). Neobična izražajnost koju pruža kombinacija soprana i flaute, usled činjenice da oba ova instrumenta, prema tradiciji, pripadaju vodećim instrumentima (obično praćeni klavirom) čini da njihov spoj obrazuje sasvim novi idiom u obrazovanju fakture, kao i zbog toga što isti zvučni prostor sasvim različito boje. Što se tehnike komponovanja tiče, preovladava upotreba repetitivnosti u smislu da se tematika u kompoziciji razvija na osnovu višekratnog učestalog ponavljanja određenih intervala (prekomerne kvarte, velike septime, oktave, velike i male sekunde i male terce) što kompoziciju čini kompaktnom.