Dimitris  Maronidis

Dimitris Maronidis (1980, Grčka) komponuje akustičku, elektroakustičku muziku, radi u oblastima miksmedija i interaktivne muzike. U poslednjim deli­ma pokušava da spoji različite oblasti istraži ekstenzivne algoritamske procese organizacije mu­zičkog materijala. Koristi tehnologiju za eksperi­mentisanje, istraživanje i razvoj svojstava zvuka. Studirao je kontrapunkt, orkestraciju i kompoziciju na Državnom konzervatorijumu u Solunu i Aristotelovom univerzitetu u Solunu. Kompoziciju je doktorirao 2009. godine na Jork univerzitetu, kao državni stipendista Grčke. Potom se seli u SAD, 2011, i nastavlja postdoktorske studije na Harvardu kao Fulbrajtov stipendista. Studirao je kompjutersku muziku na Institutu za psihoakustiku (IPSA) i eksperimentalni projekat realizovan na Aristotelovom univerzitetu u saradnji sa American Hellenic Educational Progressive Association (AHEPA). Ovde je imao priliku da upozna tehnike rada sa kompjuterom prilikom komponovanja (CAC) i elektronskom muzikom.

Njegova dela su izvođena na festivalima u celom svetu od strane dobrih ansambala i orkestara (Lorraine Symphony Orchestra (FR), State Orchestra of Thessaloniki (GR), State Orchestra of Athens (GR), Nieuw Ensemble (NL), dissonArt ensemble (GR), Contra Tempo Chamber Orchestra (GR), Diotima Quartet (FR), Chimera Ensemble (UK), UMS ‘n JIP (CH) itd.

Predaje kompoziciju, muzičku teoriju i orkestraciju na Aristotelovom univerzitetu u Solunu, trenutno i elektronsku muziku na istoj školi.

X Anthèmes je zasnovan na nacionalnim himnama raznih zemalja širom sveta. Nacionalne himne su, uz vrlo malo izuzetaka, tvrdo militaristička, „ozbiljna” muzika. U ovoj kompoziciji one su procesirane, preoblikovane i re-prezentovane iz virtuozne, lakše i transparentnije perspektive. Mada je izbor himni izvršen isključivo prema umetničkim kriterijumima, samo menjanje može biti tumačeno i kao politički stav.