Vladimir Tošić

Vladimir Tošić (1949, Srbija), kompozitor, multimedijalni umetnik, redovni profesor FMU u Beogradu. Studije kompozicije završio je u klasi Vasilija Mokranjca na istom fakultetu. Dela Vladimira Tošića izvođena su redovno kako na domaćim tako i na stranim koncertnim podijumima i festivalima savremene muzike širom sveta: Argentina, Austrija, Belgija, Brazil, Engleska, Francuska, Holandija, Italija, Nemačka, Peru, Portugal, SAD, Škotska, Španija, Švedska… Kompozicije Vladimira Tošića nalaze se na više kompakt diskova izdatih u Srbiji i SAD. Među njima su i dva autorska: MUZIKA ZA KLAVIR (FMU/SOKOJ, 2014) iMELANGE (PGP RTS 2000). Za svoju kompoziciju Voksal osvojio je prvu nagradu na konkursu Thomas Bloch (Pariz, 2000). Dobitnik i treće nagrade na takmičenjuza dečiju gitarističku kompoziciju – Gitarrentage für Kinder (Lebah, Nemačka 2011), a tu kompoziciju je izdala poznata izdavačka kuća Chanterelle iz Hajdelberga.

Osnova stvaralačkog pristupa Vladimira Tošića je redukcionistički princip izgradnje dela. Sva njegova dela su procesualna, repetitivna i zasnovana na veoma malom broju različitih elemenata, a ponekad čak i na samo jednom (boji, ritmu, harmoniji…). Najvažnija dela Vladimira Tošića su: Varial, Dual, Trial, Voksal, Fisija, Fuzija, Altus, Мedial…

Rondo za violinu, klarinet i klavir (2011) je primarno nastao kao kompozicija za simfonijski orkestar ali, kao i mnoge moje druge kompozicije, postoji u još nekoliko varijanti za različite ansamble. Sticajem okolnosti upravo ova verzija za violinu, klarinet i klavir – koja je posvećena Triju Pokret – je prvo živo izvođenje uopšte (iako je Rondo za simfonijski orkestar snimio Bojan Suđić sa SO RTS u decembru 2013).

Kao što i sam naziv jasno govori kompozicija ima oblik ronda i to je apsolutno prvi put da sam koristio jednu istorijsku formu za svoje delo. Razlog leži u tome što mi se učinilo da, na neki način, rondo u velikoj meri korespondira sa minimalističkom muzikom. Oblik ronda se zasniva na višestrukom ponavljanju početnog materijala, te se stoga prirodno uklapa u ono što sam ja do sada radio. Naravno, on sadrži sve bitne osobine mog dosadašnjeg rada: kompozicija je izrazito repetitivna, procesualna a tematski materijali se sastoje od modela koji su zasnovani na alikvotnom modusu.

 U osnovnom tematskom materijalu – modelu od osam taktova, dominira živ pokret ostvaren kroz dijalog violine i klarineta koji se kroz sekventno ponavljanje polako menja i penje sve do kulminacije. Melodijska osnova modela je izgrađena na bazi slobodno tretirane melodijske serije sačinjene od tonova alikvotnog modusa. Ostala dva materijala ronda su građena na veoma sličan način kroz ponavljanje modela u dijalogu dva instrumenta. U suštini, cela kompozicija je zasnovana samo na dve osnovne linije – basovskoj i sopranskoj – koje međusobno dijalogiziraju.