Tatjana Milošević

Tatjana Milošević diplomirala je i magistrirala kompoziciju na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi red. profesora Zorana Erića pod čijim mentorstvom je 2013. godine odbranila i doktorski umetnički projekat – kamernu operu u dva čina pod nazivom Ko je ubio princezu Mond. Danas je docent na istoj katedri. Kao gostujući profesor, boravila je na Univerzitetu The Old Dominion u Norfolku (SAD). Bila je predavač i član žirija na kursu za mlade kompozitore 15th Young Composers Meeting u Apeldornu (Holandija).

Njene kompozicije izvođene su na brojnim značajnim festivalima i koncertima savremene muzike u većini evropskih zemalja, SAD, Južnoj Koreji kao i u našoj zemlji i regionu. Sarađivala je sa renomiranim domaćim i inostranim izvođačima i ansamblima: Simfonijski orkestar RTS, Beogradska filharmonija, Gudači Svetog Đorđa, Ansambl za novu muziku Gradilište, Trio Pokret, Trio Singidunum, Akademski hor Collegium musicum, Het trio (Holandija), De Ereprijs (Holandija), Creo (SAD), Intercontemporain (Francuska)… Dobitnik je više domaćih i inostranih nagrada za muzičko stvaralaštvo.

Šetnja sa Rinom istražuje kompatibilnost tematskih materijala iz mog ranijeg opusa. U kompozicijisimultano se izlažu: početna tema iz baleta CoinciDancei novi tematski materijali koji toj temi daju drugačiju perspektivu zvučanja. Kao rezultat tog „naslojavanja“ starog i novog javlja se „polimuzičnost“ koja se odnosi na slojevitost i multidimenzionalnost muzičkih materijala. U svojim Pismima samom sebi,kompozitor Đerđ Ligeti ovu je pojavu objasnio rečima: „Iza muzike postoji još jedna muzika, a iza nje još jedna muzika – jedna beskonačna perspektiva, kao kad se gledamo u dva ogledala pri čemu dolazi do beskrajnog odražavanja”. U kompoziciji Šetnja sa Rinom polimuzičnost je posebno istaknuta na kraju kompozicije gde se tema iz baleta izlaže u violini i klarinetu uz postepeno usporavanje i utišavanje dok se istovremeno tokatni momenat u klaviru postepeno ubrzava i pojačava što ujedno predstavlja asocijaciju na mehaniku muzičke kutije.

Rina je ime glavne junakinje baleta CoinciDance. Ono se pojavljuje u različi­tim tradicijama od indijske i hebrejske do latinske, anglosaksonske i japanske, a najče­šće se vezuje za pojmove: „morska“,„radosna“,  „čista“… Takođe, može da znači i  „mirna“ i  „melodija“ čime se metaforično ukazuje na temu iz pomenutog baleta.