Milan  Mihajlović

Milan Mihajlović (1945, Srbija), redovni profesor kompozicije Fakulteta muzičke umetnosti u penziji, bio je jedan od osnivača „Tribine“, njen dugogodišnji direktor i predsednik UKS-a, sekretar i šef Katedre za teoriju i dekan FMU. Dobitnik je svih naših nagrada za muzičko stvaralaštvo (Mokranjčeva, Oktobarska, Aprilska…), a kompozicije su mu izvodili najbolji orkestri bivše Jugoslavije (kao i filharmonije iz Jene i Brisela), mnogobrojni ansambli i solisti (u najpoznatijim salama Evrope, Amerike i Australije).

Prošle (2014) godine je bio gostujući kompozitor na Međunarodnom festivalu kamerne muzike u Kemptenu (Nemačka – www.fuerstensaal-classix.de). Pored, tada naručene kompozicije – Melancholy, izvedene su sa velikim uspehom još 4 njegova dela. Ove (2015) godine u Nemačkoj se štampaju njegova dela i snima autorski disk. Pripremaju se i koncerti sa novim delima u Nemačkoj i Belgiji. Pozvan je da 2016. godine bude gostujući kompozitor u Dižonu (Francuska), gde će se, uz poručenu novu kompoziciju, izvesti još tri njegova dela.

MelanholijaSilazni interval male terce (B-G) osnova je kompozicije. Taj motiv pokreće sve teme, na različite načine se stalno ponavlja i oko njega se sve vrti – kao misli melanholičnog čoveka. U srednjem odseku kompozicije, uz otpor osnovnom raspoloženju, kao da se rađa nada. Međutim, i tu se sve okreće oko istih, opsesivnih ideja i, naravno, bez ikakvih rešenja. Na kraju ostaje samo Melanholija.
(Bg je i oznaka Beograda).

Kompozicija je naručena od strane Međunarodnog festivala kamerne muzike u Kemptenu – Nemačka – gde je, sa velikim uspehom, premijerno izvedena u septembru 2014. godine.