Nina Perović

Nina Perović (1985, Crna Gora) je za­vršila osnovne i specijalističke studije kompozicije na Muzičkoj akademiji na Cetinju u klasi profesora Žarka Mirko­vića. Uporedo sa studijama kompo­zicije, završava osnovne i specija­lističke studije klavira u klasi profesora Aleksandra Serdara i Vladimira Bočkarjova. Zahvaljujući stipendiji Basileus nastavlja studije kompozicije na Muzičkoj akademiji u Ljubljani u klasi profesora Uroša Rojka gdje stiče Master diplomu. Trenutno je na doktorskim studijama kompozicije na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi profesora Srđana Hofmana. Njene kompozicije izvođene su u Austriji, Italiji, Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Dobitnica je brojnih nagrada i priznanja, uključujući nagradu Kompositions-Preis gestiftet vom Soziale und Kulturelle Einrichtungen za kompoziciju Gusle u okviru Ljetnje akademije Prag-Beč-Budimpešta 2011. godine.

Klanjalica za mecosopran, violončelo, klavir i elektroniku (MIDI klavijaturu, Apple Mac kompjuter i Logic Pro softver) nastala je kao narudžbina ansambla Gradilište, 2014. godine. Kompozicija se bazira na stihovima klanjalice, prosjačke narodne pjesme. Uvodni odsjek djela oslikava tjeskobu i besmisao koji su osnova date tematike. U daljem razvoju muzički tok je baziran na smjeni melanholičnog i ekspresivnog da bi kulminirao u punom zvuku silovite jadikovke i izraza koji se stilski oslanja na minule epohe. Prisustvo folklorne materije ogleda se i u pogledu korišćenja semplova narodnog instrumenta (gusala) u elektronskom sloju djela koji se u ovom slučaju može poistovijetiti sa idejom muzičke kutije.