Ričard  Presli

Ričard Presli (1970, SAD ) imao je zadovoljstvo da njegovu muziku izvode na festivalima i koncertima u SAD, Evropi, čak u Brazilu i Australiji, takvi izvođači i ansambli kao što su JACK Quartet, Orkestar Minesote, Kler Edvards, thingNY, Patrik Krosland, ensemble platypus, Concorde, Ričard Ratlif, dissonArt ensemble, Moran kvintet, Definiens Project i counter/induction.

Muzikom je počeo da se bavi u ranoj mladosti svirajući u rok i pank grupama i idući na turneje sa njima. Pohađao je Univerzitet u Indijanopolisu i Batler univerzitet (bačelor), Univerzitet u Kembridžu (master) i Univerzitet u Minesoti (doktorat); takođe pohađa postdoktorske studije na Visokoj školi za muziku u Karlsrueu i Darmštatu u Nemačkoj. Njegovi nastavnici kompozicije bili su Volfgang Rim, Sandip Bagvati, Dominik Argento, Judit Lang Cajmont, Aleks Lubet, Daniel Čua i Majkl Šel. Živi u Čarlstonu (SAD) i predaje u Muzičkoj školi u Hortonu na Južnom univerzitetu u Čarlstonu.

Patina – patina iskazuje ne samo prolazak vremena i propadanje, ona je takođe vrlo često vid žudnje koja objekat prožima jednom posebnom i izrazitom lepotom u tom propadanju. Same patine su zapravo prilično krhke. U ovom kratkom delu za solo glokenšpil, početak je krhki napev mirnih, dugih, kotrljajućih tonova sa ‘cvetajućim’ ukrasnim figurama koje se pojavljuju u ‘halo’-u zvuka koji proističe iz prirodnih svojstava glokenšpila. Ovaj napev – možda dirljiv, sa dozom melanholije – polako nastavlja da se razvija dok se ne pojaviglasniji i đavolski scherzando sakapricioznim figurama, metričkom nepravilnošću i izolovanim tonovima i akordima. Ovo traje do povratka na početni vid napeva, iako sada transformisan i ekstatički, ukrašen glisandima. Ova ‘ekstaza’ na kraju ustupa mesto izolovanim tonovima donekle podsećajući na centralni igrački odsek, i na kraju u još prigušenijim visinama dok nestaje.