Doina Rotaru

Doina Rotaru (1951, Rumunija) je jedna od najistaknutijih kompozitorki svoje generacije, takođe i najugledniji profesor kompozicije na Nacionalnom univerzitetu za muziku u Bukureštu. Komponovala je više od 120 dela: solističkih, kamernih, horskih, orkestarskih, kao i dela sa kombinacijom instrumenata i elektronike. Dela su joj izvođena i naručivana od strane eminentnih muzičkih us­tanova poput Francuskog radija, Radio Graca, Santori hola iz Tokija, francuskog Ministarstva za kulturu, festivala Varšavska jesen. „Doinu Rotaru odlikuje jedinstven i vrlo osoben stil, zasnovan na arhetipskom: njeni zvučni i tembrovski obrasci vode ka primarnom rumunskom i trans-geografskom folkloru kao i konstruktivni principi simbo­ličnog značenja i funkcije, kružnih i spiralnih oblika, svetih brojeva „ (Irinel Angel).

Mithya I. za solo flautu (2007) – Napisana za flautistu Marija Karolija, Mithya je ciklus od tri solo kompozicije. U indijskoj filozofiji, mithya znači „ni stvarno, ni nestvarno, iluzorno”. Za mene to znači posebnu, neobičnu muziku za poseban, neobičan i prelep instrument, na raskršću između sna, čežnje i iluzije. Svako od tri dela ima podnaslov koji sugeriše njegov duh i specifičan izraz. Prvi deo ciklusa „poput molitve” izraz je mog shvatanja flaute kao instrumenta meditacije i molitve.„Kao što sam pokušala da sugerišem posebne emocije poput ispunjen bolom i ispunjen nadom, monodija flaute miluje ili preklinje. Prvi zvučni pokret je jezgro celokupnog dela: ascensio – podizanje pogleda – praćeno postepenim spuštanjem. Generisan ovim pokretom, dalji kompozicioni proces je njegova neprekidna i spora evolucija ili varijacija, koja nalikuje razvoju spiralne školjke.” (Doina Rotaru)