Jugoslav Bošnjak

Jugoslav Bošnjak (1954, Srbija) Kompozitor i muzički producent Simfonijskog orkestra i Hora RTS-a. Kompoziciju je magistrirao na Fakultetu muzičkih umetnosti u Beogradu u klasi prof. Rajka Maksimovića.
Tokom 35 godina umetničkog rada, kao najzapaženija nastala su sledeća ostvarenja: simfonijska poema Alef, poema za violinu i orkestar Himera, fantazija za veliki orkestar Tibetanska knjiga mrtvih, Uvertira „1453“, balet Kraljeva jesen (BEMUS 1993), Otkrivanje Sv. Jovana za solo trubu i mešoviti hor, Pasija po Marku, oratorijum (Svetski dani muzike 1996), Tri pesme za trombon i orkestar, Koncert za klavir i gudački orkestar (BEMUS 1999), Simfonija Pasakalja, oratorijum Knjiga o Jovu, Muzika tišine za gitaru i gudački orkestar i Svemir i Veliki prasak za simfonijski orkestar.
U oblast solističke i kamerne muzike spadaju: Trio Varijacije za klarinet, violinu i klavir, Sećanje za čembalo, Sudba za sopran i gudački kvartet, Akvarel za dva klavira, timpane i vibrafon, Maska sećanja za gudački orkestar, Leta za klarinet, violinu i klavir itd.
U izdanju PGP RTS-a izašao je i njegov autorski CD pod nazivom: Orkestarska i horska kosmogonija Jugoslava Bošnjaka.

Veliki prasak (Big Bang) za orkestar je nastao 2016. godine i prirodni je nastavak kompozicije Svemir koja je dobila Nagradu Grada Beograda za 2016. godinu.
Kompozicija je autorova unutrašnja muzička vizija događaja koji se zbio pre više od 13 milijardi godina, a kojim je iz malog jezgra nastao vidljivi beskrajni prostor. Sam naslov sugeriše dinamičan i „praskavi” pristup orkestraciji, posebno tretmanu limenih duvača. Delo ima uvod i kodu, koji su misaoni i emotivni delovi kompozicije i odražavaju stanovište autora. Centralni deo je u brzom tempu i odnosi se direktno na naslovnu temu. Naravno da je nemoguće muzičkim sredstvima dočarati tako ogroman trenutak Stvaranja. Ali, izazov je bio takav da mu posle 35 godina profesionalnog bavljenja simfonijskim orkestrom nisam mogao odoleti.