Dragana S. Jovanović

Dragana S. Jovanović (Srbija) vanredni je profesor Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Dobitnica je više priznanja iz različitih žanrova muzike u zemlji i inostranstvu kao što su: „Zlatna značka” Kulturno prosvetne zajednice Srbije, za trajni doprinos kulturi države Srbije; Druga nagrada na International Composing Competition „2 agosto“, Bolonja, Italija, za kompoziciju “AB RE 1999” za električnu gitaru i simfonijski orkestar, Nagrada iz fonda “Stevan Hristić” za diplomski rad “Usijanje”, Beograd; Srebrna medalja Univerziteta Umetnosti u Beogradu.
Bila je član žirija na domaćim i inostranim takmičenjima iz kompozicije. Pored apsolutne, komponuje i primenjenu muziku. Sfera njenog interesovanja su i multimedijalni projekti. Bavi se i producentskim radom. Objavila je Praktikum 1 i 2 iz harmonije. Zvanje doktora umetnosti – kompozicija, stekla je odbranivši temu Jurijev krug – Teleportacijska svita za vokalno instrumentalni ansambl i elektroniku.

Svita in De je nastala na inicijativu mog izuzetnog saradnika i vrhunskog violiste Saše Mirkovića da na „naš“ način kompozitori različitih poetika komponuju novu svitu uzimajući kao polaznu tačku jednu od svita J. S Baha. Zaista, veliki izazov sa svakog stvaraoca, kada za inspiraciju ima genija. Uzimajući u obzir naslove stavova, koji asociraju na nacionalno poreklo, odlučila sam se za kompoziciju koja ima četiri stava kroz koja provejavaju različiti stilovi, žanrovi i folklorni elementi.
Poštujući baroknu tradiciju, ni jedan od stavova nema oznaku za tempo, podrazumevajući u naslovu i karakter kompozicije. Tako su nastala četiri stava koji tvore ovu svitu. Prvi, Nachprelude je izmenjen u odnosu na Bahovu drugu svitu u tonalnom, modalnom sistemu, sa osvrtom na originalni Prelude. Rockallemande je svojevrsni energetski osvrt na nemački rok bend Rammstein. Treći stav je Sevdahsarabande, špansko poreklo igre u sevdahu specifičnom za balkansko područje, a četvrti Chochekgigue jasno govori ne samo o brzom tempu, već i o karakteru koji je nije samo živa igra, sa kombinacijama mešovitih ritmova „naših“ krajeva i „čočeka“.
Svita in De je posvećena Saši Mirkoviću.