Vladimir Korać

Vladimir Korać (1986, Srbija) studije kompozicije (osnovne i master) završio je na FMU u Beogradu, u klasi prof. Srđana Hofmana. Trenutno je student doktorskih studija kompozicije na istom fakultetu u klasi prof. Zorana Erića.
Bio je polaznik majstorskih kurseva KompArt, International Summer Academy Prague-Vienna-Budapest, Sarajevo Sonic Studio, Donaueschinger Musiktage, Internationale Ferienkurse Für Neue Musik Darmstadt, gde je sarađivao sa profesorima: Najdžel Osborn (Nigel Osborn), Filip Manuri (Philippe Manoury), Rafael Sendo (Raphael Cendo), Mark Andre (Mark Andre), Pijerluiđi Bilone (Pierluigi Billone), Georgis Apergis (Georges Aperghis), Eno Pope (Enno Poppe), Sajmon Stin-Andersen (Simon Steen-Andersen), Agustino Di Šipio (Agostino Di Scipio).
U dosadašnjem opusu komponovao je za solo instrumente, različite kamerne ansamble, simfonijski orkestar, elektroniku i elektro-akustičke kompozicije.
Kompozicije su mu izvođena u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Austriji, na festivalima KoMA (Beograd), Festum (Beograd), KompArt (Novi Sad), ISA (Murcušlag, Austria), Sarajevo Sonic Studio (Sarajevo), Die jüngste Musik unserer Zeit (Grac), Izlog suvremenog zvuka (Zagreb), Vienna International Saxfest (Beč), Lange nacht der zeitgenössische musik (Cirih).
Dobitnik je prve nagrade na konkursu za savremenu kompoziciju Rudolf Bruči u Novom Sadu (2015) za kompoziciju Fragments of Green.

Kompozicija Reflections (Refleksije) za flautu, klarinet, saksofon, violinu, violončelo, kontrabas i klavir, nastala 2016. godine, nadahnuta je zvučnim uzorkom zabeleženog Nasinom sondom Džuno (Juno) prilikom ulaska letelice u magnetosferu Jupitera. Ovaj zvučni uzorak je od strane kompozitora potom podvrgnut detaljnim analizama spektralnog sadržaja kako bi se uočio i kreirao osnovni harmonski fundus kompozicije, a koji je tokom komponovanja pretrpeo i dodatne izmene na način kako u elektronici deluje frekventno-modulatorna sinteza. Nakon ove faze (pred)komponovanja, dalje oblikovanje kompozicije su autorove refleksije na pomenuti zvučni uzorak.