Dragan Latinčić

Dragan Latinčić (Srbija) studirao je kompoziciju na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi akademika Vlastimira Trajkovića. Doktorirao je 2014. godine sa kompozicijom Batal, preludijumi za gudački orkestar. Na istom fakultetu radi kao docent. Polaznik je nekoliko letnjih i zimskih škola kompozicije (Letnja akademija Prag-Beč-Budimpešta (Austrija, 2006); Susretanja mladih kompozitora (Holandija, 2007); master-klas savremene kompozicije Akant 2008 (Francuska, 2008)). Njegove kompozicije izvođene su u različitim zemljama Evrope. Dobitnik je specijalne nagrade Letnje akademije Prag-Beč-Budimpešta i Aprilske nagrade grada Beograda za stvaralaštvo mladih za kompoziciju Šaputanje za dve viole (2007). Latinčićev ciklus pesama Hladno Šišmiš Huji izdat je u međunarodnom časopisu Signal. Autor je knjiga: Mikrointervali u spektralnoj geometriji, i Spektralna trigonometrija (zasnivanje univerzalne muzičko-matematičke analize), u izdanju Zadužbine Andrejević; kao i naučnih radova: Microintervals in spectral geometry, i, The application of the Pythagorean Theorem to the temporality of rhythmical projections of individual spectrum harmonics izdatih u časopisu Srpska nauka danas Zadužbine Andrejević.

Kompozicija Fragmenti plavog… za flautu, violinu, violončelo i klavir napisana je kao porudžbina Green Thing ansambla i premijerno je izvedena u kulturnom centru Alte Schmiede Kunstverein u Beču 2014. godine. Iste godine ansambl je kompoziciju izveo na Međunarodnoj nedelji nove muzike u Bukureštu.
Tonski slog kompozicije baziran je na mikrotonalnim odnosima preštimovanih gudačkih instrumenata (a1 = 427.47 Hz) s ostalim (standardno štimovanim) instrumentima. Mikrotonalni odnosi uspostavljeni su primenom tehnike ritmičkih modulacija na promenljivim metričkim dužinama. Kompozicija je inspirisana literarnim motivima iz pripovetke „Vedžvudov“ pribor za čaj, poznatog srpskog književnika Milorada Pavića.