Klaudija Montero

Klaudija Montero (Argentina) rođena je u Buenos Airesu gde je završila kompoziciju i muzičku teoriju na Conservatorio Alberto Ginastera. Njena dela izvođena su širom Latinske Amerike, SAD, Evrope i Azije. Dvostruki je dobitnik prestižne nagrade Latin Grammy u kategoriji Best Classical Contemporary Composition, 2014. godine za Koncert za violinu i gudače, a 2016. godine za “Kvartet za Buenos Aires” (gudački kvartet). Njena dela naručuju i izvode Chamber Orchestra of the Honorable Congress of the United Nation, Paris Sinfonietta, American String Quartet, Orchestra University of Taipei, Praška filharmonija, Valensijanski simfonijski orkestar, kao i festivali kao što su Cagliari International Music Festival, Italija, Festival Internacional de Música de La Habana, Kuba, Gitarrenland Festival, Nemačka, International Music Festival, Series: „From the End of the World”, Taiwan, Isla Verde Bronces, Argentina i drugi. Njena dela su štampana za edicije Piles Editorial, Ut Orpheus i Brotons & Mercadal. Član je žirija više kompozitorskih takmičenja i predavač po pozivu na temu specifičnosti argentinske muzike. Član je International Alliance Women in Music. Od 2003. radi kao profesor kompozicije na Conservatory Salvador Segui Castellon u Valensiji, Španija.

Concerto en blanco y negro(Koncert u crnom i belom) je koncert u tri stava za klavir i gudački orkestar koji naslovom aludira na boje klavirskih dirki. Prvi stav je najintenzivniji i ima muzičku ideju prikazanu kroz dve teme koje se smenjuju prolazeći niz ritmičkih i tonalnih kontrasta u kojima su stalno prisutne. Drugi stav Quasi Pasacaglia, sagrađen na temelju ovog oblika sa stalnim ponavljanjem basa i nadgradnjom u varijacijama i krajnjom konsekvencom violončela kao jedine pratnje solo klaviru. Treći stav je u trodelnoj formi, sa izrazito ritmičnim početkom koji prerasta u lirski srednji deo. Ovaj stav ima i kadencu koja najavljuje povratak na prvu temu. Koncert u crnom i belom je poslednji ciklus sonornog istraživanja na žičanim instrumentima i njihovom međusobnom kombinovanju što odgovara intenciji kompozitorke da u svojim delima ističe aspekt boje, osećanja i slika koji utiču na imaginaciju i percepciju slušalaca.