Sonja Mutić

Sonja Mutić (Srbija) je diplomirala kompoziciju na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, klasa Zorana Erića, i završila je postdiplomske studije na Kunstuniverzitetu u Gracu, klasa Klemensa Gadenštetera i Klausa Langa. Trenutno je na doktorskim studijama kompozicije na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu.
Usavršavala se na brojnim kursevima u zemlji i inostranstvu kod renomiranih kompozitora kao što su Volfgang Rim, Beat Furer, Mark Andre, Rebeka Saunders, Eno Pope, Ričard Ajres, Martajn Pading, Luj Andrisen, Dmitrij Kourliandski, Ričard Beret, Luka Frančeskoni, Diter Aman i dr. Sarađivala je sa ansamblima Lucerne Festival Alumni, Schallfeld, KotorArt Festival String Orchestra, Orkest de Ereprijs, via nova, NJO Bernstein, LENsemble, Fractales, pre-art, trio Timbre, Gradilište, Gudači Sv. Đorđa, BKO Ljubica Marić itd. Njena dela izvođena su u Nemačkoj, Švajcarskoj, Austriji, Belgiji, Holandiji, Velikoj Britaniji, Portugalu, Poljskoj, Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji, na festivalima, kao što su Lucerne Festival, Gaudeamus Muziekweek, KotorArt, Weimarer Frühjahrstage für zeitgenössische Musik, Summer of Sounds Wien, Culturescapes Balkans, Poznańska Wiosna Muzyczna, NJO Muziekzomer, isaFestival Zeitenwenden, Folefest, SMOG, Autumn Music Festivities, Međunarodna tribina kompozitora, KoMA, i emitovana su na švajcarskom, holandskom i srpskom radiju. Bila je umetnik u rezidenciji švajcarske institucije Künstlerhaus Boswil (2014-15).
Nagrade i priznanja: Judith Lang Zaimont Prize (USA, 2017); Festivalul Internaţional Sigismund Toduţă, 3. nagrada (Rumunija, 2017); 17. Weimarer Frühjahrstage für zeitgenössische Musik, 1. nagrada i nagrada publike(Vajmar, 2016); 20. Young Composers Meeting, 2. nagrada (Apeldorn, 2014); 7. pre–art, 2. nagrada i аrtist-in-residence nagrada institucije Künstlerhaus Boswil (Švajcarska, 2013); nagrada Josip Slavenski (Beograd, 2011).

Weiss (2016) za violinu, violončelo, klavir i harmoniku, „Zaslepljenost“ belom bojom, kao i neki aspekti njenog značenja u kolektivnom nesvesnom, kao što su jednostavnost, čistota, praznina, izolacija i distanca su u ovom komadu reflektovani kroz preplitanje, asimilaciju i specifičnu aktivnost visokih frekvencija.
Prva nagrada i Bärenreiter nagrada (nagrada publike) na internacionalnom takmičenju za kompoziciju u Vajmaru, kategorija za kamernu muziku (2016).