Pol Paterson

Pol Paterson (Velika Britanija) jedan je od najsvestranijih, najuspešnijih i međunarodno priznatih britanskih kompozitora svoje generacije. Njegova dela redovno izvode vodeći međunarodni orkestri, ansambli i solisti, a ostvario je i zavidnu diskografiju. Zahvaljujući njegovom izazovnom ali i specifičnom stilu, mnoga od njegovih solističkih dela izabrana su kao obavezna dela na međunarodnim takmičenjima u Evropi, Australiji, Izraelu, Tajlandu i SAD. Patersonova sve veća međunarodna reputacija kao jednog od vodećih savremenih kompozitora za harfu nastala je zahvaljujući popularnosti njegovog dela Spiders (Pauci). Ove godine, u kojoj slavi 70. rođendan, pozvan je da bude kompozitor – počasni gost Međunarodnog kongresa harfe u Hong Kongu. Paterson je redovni profesor komponovanja (Manson Professor of Composition) na Kraljevskoj muzičkoj akademiji u Londonu (Royal Academy of Music), kao i gostujući profesor Kraljevskog severnog koledža za muziku (Royal Northern College of Music) u Mančesteru (Engleska). Među priznanjima koja je dobio, izdvajaju se nagrada „Leslie Boosey“ koju mu je 1996. godine dodelilo Kraljevsko filharmonijsko društvo (Royal Philharmonic Society) za doprinos britanskoj muzici, kao i Zlatna medalja poljskog ministarstva kulture (2010).

Kompozicija Scorpions (with stings in their tails) / Škorpije (sa žaokama u repovima), op. 124, napisana je kao porudžbina Američkog udruženja harfe za Duo Scorpio, koji čine dvoje harfista rođenih istog dana, 5. novembra 1982 – i taj datum predstavlja osnovu glavnog melodijskog toka. Paterson je do njega došao tako što je počeo od note C, najnižeg tona harfe, a zatim naviše, dodelio brojeve od 1 do 12 svim notama hromatske lestvice, pa je tako dan rođenja članova Duo Scorpio, 5.11.1982, pretvoren u sledeću seriju: E, B, C, As, G i Des. Početni akord sadrži svih šest cifara njihovog datuma rođenja i taj snažni element disonance odaje nepatvoren osećaj sukoba i suparništva između dva škorpije, dok jedna drugoj zauzima prostor! Delo počinje žustrom razmenom nota, uključujući i mnoge perkusione efekte, poput tapkanja po telima instrumenata kao da su bubnjevi, kao i tapšanja i trupkanja nogama. Rođendanski motiv se širi i agresivno prelazi od jednog do drugog svirača dok se sukob dve harfe razvija a upotreba pedalnih glisanda postaje važan činilac. Nakon snažne serije interaktivnih deonica, metež opada i atmosfera se smiruje dok se dve škorpije opuštaju a rođendanski motiv postaje mirniji, upotrebom umirujućih akorada, nežnih flažoleta i atmosferičnih glisanda. Nakon toga, posle nekoliko upada, energija postepeno ponovo raste, što vodi u energično finale u kojem melodija prerasta u vatrenu tokatu. Kao i kod svih škorpija, na repu se uvek nalazi žaoka, što ćete na samom kraju i čuti!