Katarina Rot

Katarina Rot (Nemačka) počela je da komponuje 2003. godine, kada je upoznala Tila Medeka (Tilo Medek). Studije komponovanja upisala je 2009. godine u Libeku (Lübeck) a od 2011. do 2012. studirala je komponovanje s Danijelom d’Adamom na Konzervatorijumu u Remsu (Conservatoire à rayonnement régional de Reims). Osnovne studije komponovanja završila je sa Diterom Makom (Dieter Mack) 2014. a studije klavira paralelno za Žakom Amonom (Jacques Ammon) 2015. godine. Od velikog značaja za njen muzički razvoj bile su i majstorske radionice koje je pohađala kod Semjuela Adlera (Samuel Adler), Sandipa Bagvatija (Sandeep Bhagwati), Oskara Bjankija (Oscar Bianchi) i Johanesa Šelhorna (Johannes Schöllhorn). Sarađivala je sa ansamblima L’Instant Donné, Analogue Translation, IEMA, Handwerk i Neue Vokalsolisten Stuttgart. Jedno od područja za koja je posebno zainteresovana trenutno joj je vokalna muzika.
Glavno polje kompozitorskog rada Katarine Rot jeste kamerna muzika. Piše veoma nežnu, intimnu, prozračnu muziku, nastojeći da otkrije granice instrumenata u stvaranju tananih i krhkih zvučnih tkanja.

U delu Caché za ženski hor (2014) istražujem dva suprotstavljena materijala:
1. sibilante u raznim gradacijama boja (nadahnuta oglašavanjem tetreba) i
2. melodijske linije i akorde u čijoj je osnovi velika sekunda. Velika sekunda čini neprekinutu nit koja se proteže čitavim delom.
Na više mesta, delo zahteva od pevačâ određenu dozu lične odgovornosti (i zalaganja). Zanimala me je energija koju masa glasova može da proizvede. Zato nagli prekidi predstavljaju glavni element ovog dela.
U poređenju s prvim delom, drugi deo je znatno tiši. U drugom delu tragala sam za onom vrstom krhkosti koju samo ženski glasovi mogu da stvore, koja je zatim pojačana upotrebom čitavog horskog ansambla,