Ivana  Stefanović

Ivana Stefanović (1948, Srbija)
Specijalizirala na IRCAM-u, Pariz.
Radila u Radio Beogradu na muzičkim emisijama i u Dramskom programu gde je uređivala Radionicu zvuka.
Držala predavanja u Centru za ženske studije. Bila direktor programa za kulturu u Fondu centar za demokratiju, bila umetnički direktor festivala Bemus i državni sekretar Ministarstva kulture RS.
Sada vodi organizaciju Centar za muzičku akciju (CMA).
Kompozicije izvođene u regionu, u zemljama Evrope, Bliskog istoka, Australiji, Kanadi… kao i na festivalima (izbor): Gaudeamus, Bemus, Zagrebačku Biennale, Helsinški Biennale, Prix Italia, Music Harvest Odenze, New music Week Bukurešt, ISCM…
Bavila se graničnim muzičkim oblastima, radiofonijom i scenskom muzikom.
Objavila tri knjige: prozu „Put za Damask“, eseje „Muzika od ma čega“ i porodičnu istoriju „Privatna priča“.
Nosilac više domaćih i međunarodnih priznanja (izbor): Nagrada Stevan Mokranjac za kompoziciju, Miloš Crnjanski za književnost, Sterijinu nagradu za muziku u pozorištu, nagrade Jean Antoine – Triomphe variete (Monako), SLABBESZ (Austrija), Vitomir Bogić za radiofoniju, nagradu Tribine kompozitora
Više na: www.ivanastefanovic.com i www.cma.org.rs

Silence/Tišina romantičnog engleskog pesnika Tomasa Huda (1799-1845) nisam znala sve dok nisam naišla na njegovu „raspričanu“ pesmu „Tišina“. Ona mi se uklopila u proces mog ličnog umetničkog istraživanja svih parametara i značenja pojma tišine kojim se bavim već duže vreme.
Ova pesma osvetljava dva lica tišine: razmatra istinsku tišinu kao entitet praznine i suprotstavlja je tišini koja je ispunjena „nečujnim“ sadržajem: tragovima čoveka, drugih bića, istorije, uspomena, odjeka, vetra, oblaka, nemih senki… Na tom putu pesnik dolazi do poetske personalizacije Tišine i pokazuje je – kao da je u pitanju vlastita imenica – kao „obuzetu sobom i usamljenu“.