Anton Svetlični

Anton Svetlični (1982, Rusija) autor raznovrsnog opusa, od malih solo i kamernih kompozicija, do celovečernjih muzičko-scenskih dela. Diplomirao je na Konzervatorijumu u Rostovu i dalje se usavršavao kod istaknutih kompozitora poput Luja Andrisena (Louis Andriessen), Beata Furera (Beat Furrer), Pjerluiđija Bilonea (Pierluigi Billone), Franka Bedrosjana (Franck Bedrossian), Rafaela Sondoa (Raphaël Cendo), Petera Ablingera (Peter Ablinger) i Martajna Pedinga (Martijn Padding).
Njegova dela redovno se izvode širom Evrope (od Nemačke, Francuske, Holandije i Švajcarske do Italije, Grčke i Turske), Severne i Južne Amerike i Azije, u okviru događaja kao što su ISCM World Music Days, Letnji kursevi nove muzike u Darmštatu (International Summer Course for New Music Darmstadt), Festival u Avinjonu (Festival d’Avignon), Gaudeamus Muziekweek i dr.
Svetlični je do sada već imao prilike da sarađuje s brojnim izuzetnim muzičarima i sastavima, kao što su UMS ‘n JIP (Švajcarska), Platypus i Schallfeld (Austrija), MotoContrario (Italija), dissonArt (Grčka), Synchromy (SAD), MCME i Studio for New Music (Rusija), Ensemble Nostri temporis (Ukrajina), Natalija Pšeničnikova (Natalya Pshenichnikova, pevačica), Sergej Ćirkov (Sergey Chirkov, harmonikaš) i mnogi drugi.

Looney Tunes Season I (2013). Tunes (melodije) označavaju suštinu muzike ovog tipa – melodije i gestovi pre nego fakture ili boje zvuka.
Looney označava nekakvu čudnovatost, koja istrajava i postepeno raste u ovim melodijama.
Season se odnosi na metod oblikovanja koji se ovde koristi, koji je u izvesnoj meri serijalan, ne u smislu posleratne avangarde, nego produkcije TV serija.
Delo počiva na nekoliko glavnih zamisli u vidu gestova ili junaka, koje se zatim, u zapletu dela (ili nekoliko délâ, od kojih svako predstavlja zasebnu novu sezonu), variraju i transformišu na sve moguće načine, sa svim obrtima, osvrtima, prepričavanjima, vrhuncima i prekidima kad je najnapetije u narativnom luku.
Ovu izvedbu posmatrajte kao pilot epizodu, a sebe kao producenta koji odlučuje da li će da odobri nastavak produkcije ili ne.