Dragan Tomić

Dragan Tomić (1977, Srbija)magistrirao je u klasi profesora Dimitrija Bužarovskog na Fakultetu muzičke umetnosti Univerziteta Sv. Kiril i Metodij u Skoplju. Kao kompozitor i aranžer sarađuje sa Akademskim horom SKC-a Univerziteta u Nišu, Ženskim horom SKC-a Univerziteta u Nišu, Niškim kamernim horom, Akademskim kamernim orkestrom SKC-a Univerziteta u Nišu, Niškim simfonijskim orkestrom, Kamernim orkestrom Concertante Fakulteta umetnosti u Nišu. Njegova dela izvođena su na koncertima i festivalima u Srbiji, Makedoniji, Sloveniji, Bugarskoj, Grčkoj, Španiji, Rusiji, Engleskoj i Poljskoj. Radi kao vanredni profesor Fakulteta umetnosti u Nišu, na kome je u periodu od 2013. do 2016. bio prodekan za nastavu.

Konstantinova fuga za gudače inspirisana je legendom po kojoj su Car Konstantin i njegova vojska ugledali svetlosni krst sa natpisom „ovim pobeđuj” (τουτο νικα). Konstantin je naredio da se iskuje vojni steg (labarum) sa vencem na vrhu u vidu Hristovog monograma. Nova vera i njeno priznavanje, Konstantinu je donela pobednički povratak u Rim.
Konstantinova fuga je programsko, jednostavačno instrumentalno delo sastavljeno iz nekoliko odseka: Fanfare, Koralni deo, Rečitativ, Fuga – Rim. Fuga je građena na jednoj temi koja se tokom kompozicije izlaže u jednom instrumentu, duks – komes odnosu dva instrumenta ili u čitavom gudačkom korpusu. Stalni kontrasubjekt građen je u odnosu na temu tako da prema potrebi može zvučati ispod i iznad nje.
Pri izvođenju ove kompozicije na otvorenom prostoru, potrebni su svetlosnim efektima sa laserskim ispisivanjem pomenutog svetlosnog krsta na nebu.