Peteris Vasks

Peteris Vasks (1946, Letonija) studirao je kontrabas na Litvanskom državnom konzervatorijumu od 1964. do 1970. godine, a zatim i kompoziciju u klasi Valentinusa Utkinsa na Letonskom državnom konzervatorijumu, gde je diplomirao 1978. godine. Vasksov muzički jezik se zasniva, kako sam ističe, na dihotomiji između humanističkih ideala i istorijskih okolnosti, nasilja i očaja. U svojim delima se često oslanja na folklorno nasleđe pribaltičkih zemalja, kao i na srednjovekovnu tradiciju, oblikujući svoj izraz modalnog prizvuka na tragu letonskih stvaralaca druge polovine XX veka. Među Vasksova najznačajnija dela se ubrajaju Cantabile (1979) za orkestar, Muzika dolorosa za gudače (1983), Lauda, za orkestar (1986), Violinski koncert (1996) itd. Radi kao profesor kompozicije na “Emil Darzinš” muzičkoj školi u Rigi.

Ostvarenje Bass Trip je nastalo 2003. godine kao porudžbina ARD muzičkog takmičenja u Minhenu gde je premijerno i izvedeno, a naredne godine je kompoziciju objavila izdavačka kuća Schott. Delo, koje na formalnom planu ispoljava odlike fantazije, započinje meditativnim uvodom “preko” bordunskog glasa, u duhu baroknih ekspresivnih improvizacija, nakon kojeg slede segmenti kompleksnih repetitivnih tekstura koji se smenjuju sa virtuoznim pasažima. Nakon prvog kulminacionog platoa, muzički tok se ponovo na kratko smiruje, uvodeći u odsek još intenzivnije dinamike promena. On se naglo prekida ponovnim podsećanjem na početak dela, međutim, improvisando ovoga puta vodi smirenju, te delo završava delikatnim picikatom.