Mihaela Vosganian

Mihaela Vosganian (Rumunija) trans-realna umetnica – kompozitorka/dinamična izvođačica (glas, midi-udaraljke, elektronika uživo). Osnivačica „arhetipnog trans-realizma“, novog duhovno-estetskog pravca koji se zalaže za povratak arhetipnih funkcija umetnosti – obreda (rituala), katarze, isceljivanja i zanosa (ekstaze) – i izražavanje drugačijeg oblika nadrealnog, trans-realnog, koje izranja iz proširenog stanja svesti.
Mihaela Vosganian diplomirala je i doktorirala komponovanje na Nacionalnom muzičkom univerzitetu u Bukureštu (Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti), gde sada radi kao profesor komponovanja i polifonije. U više navrata je predavala na međunarodnim festivalima i konferencijama. Od 2002. godine četiri puta je bila zvanični gostujući kompozitor festivala ISCM World Music Days.
Dela su joj objavljena na više DVD i CD izdanja (uključujući i šest autorskih CD-a) i izvode se u Rumuniji i inostranstvu. Kao osnivač i umetnički rukovodilac Grupe za savremenu muziku i ples „Inter-art“ (Inter-Art Contemporary Music and Dance Group) nastupa širom Rumunije i sveta. Bila je i direktorka festivalâ SIMN i Multisonic Fest.

Symmetries III (Simetrije III) za ansambl i elektronski obrađen zvuk p. a. (2016) predstavlja najnoviju verzija Simetrijâ, otvorene serije dela u okviru „paradigmatskog ciklusa“ kompozicija Mihaele Vosganian kojima autorka nastoji da iscrpi ponavljanje obrasca jednog specifičnog muzičkog rečnika i semantičkih elemenata u okviru nekoliko opusa.
Kompozicija pripada delima koja predstavljaju ideju simetrije – i na horizontalnoj i na vertikalnoj ravni melodije, harmonije, ritmova i veštačkih modusa. Veoma je dobro prilagođena svestranim ansamblima koji se bave improvizacijom, istraživanjem i spajanjem elektronski obrađenih zvukova.