Aleksandra Vrebalov

Aleksandra Vrebalov (Srbija, SAD) je napisala više od sedamdeset muzičkih komada, uključujući operu Mileva (po libretu Vide Ognjenović) za sto pedesetu godišnjicu Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu. Među mnogobrojnim naru­džbinama su dva dela pisana za Karnegi Hol, više od deset komada za Kronos kvartet, kao i dela za Fromm Fondaciju Harvard Univerziteta, Rambert i Limon plesne kompanije. Vrebalova je nagrađivana od American Academy of Arts and Letters, New Music USA, Vienna Modern Masters i Udruženja kompozitora Amerike ASCAP. Dva puta je dobila Mokranjčevu nagradu, za operu Mileva i oratorijum Stanice, i dodeljena joj je Zlatna značka Kulturno-prosvetne zajednice Srbije za doprinos srpskoj kulturi. Član je njujorške grupe South Oxford Six i osnivač međunarodnih letnjih kurseva za kompoziciju u Somboru. U sezoni 2017/18 premijerno će biti izvedeni komadi za šakuhači majstora Jamesa Schlefera, kamerni komad za kineski orkestar Zabranjenog grada (Forbidden City Orchestra), Koncert za harmoniku i orkestar za Gorana Stevanovića, celovečernji balet ANNA sa koreografijom Dušana Tyneka, kao i Koncert za Kronos kvartet i orkestar.

Spell No. 7 je sačinjen od fragmenata maštanja i sećanja na Bahovu Svitu za čelo br. 5. Ceo komad u osnovi ima Bahov muzički jezik, strukturu i tematiku. Prepoznatljivi detalji Svite su mi služili kao mikro čestice koje sam umnožavala i (vremenski) širila, do granica prepoznatljivosti i formalne kompaktnosti. Radeći na komadu, imala sam fantaziju da se komad izvodi kao duo sa Svitom br. 5, i da violista, po sopstvenom osećaju vremena i forme, odabira momente u kojima se priključuje violončelu, interpretirajući ovaj novi materijal kao senku oko jasnih kontura čelo deonice. U tom smislu, svi izdržani, dugi tonovi solo viole u sebi sadrže neprekinuti tok Bahovog vanvremenog originala koji ih je inspirisao.