Olga Milićević

Olga Milićević rođena je 1987. godine. Master studije na Fakultetu Muzičke umetnosti u Beogradu završila je 2012. godine, na odseku za dirigovanje, u klasi prof. Bojana Suđića. Tokom školovanja sarađivala je sa mnogobrojnim horovima i orkestrima u zemlji i inostranstvu. Pohađala je dirigentske kurseve kod poznatih dirigenata kao što su: Igor Matjuhov, Genadij Dmitrjak, Andreas Herman, Ronald Colman… 2012. godine postaje korepetitor mešovitog Hora Radio-Televizije Srbije i sarađuje sa mnogim dirigentima kao što su: Bojan Suđić, Mladen Jagušt, Stanko Jovanović, Vladimir Kranjčević, Ivo Lipanović i dr. U periodu od 2012. do 2014. godine radila je na Filološko-Umetničkom Fakultetu u Kragujevcu kao saradnik u nastavi na katedri za dirigovanje. Osnivač je mešovitog hora „Equilibrium“ iz Beograda, a od 2012. godine, kao dirigent, radi i sa vokalnim ansamblom „Sv. Arhangel Mihailo“. Profesionalnu saradnju sa Crkvenim pjevačkim društvom „Ostrog“ iz Novih Banovaca počinje 2015. godine.
Na festivalu duhovne muzike „Horovi među freskama“, u aprilu 2013. godine nastupa sa vokalnim ansamblom „Sv. Arhangel Mihailo“, gde dobija nagradu za najboljeg dirigenta – nagrada „Vojislav Ilić“ za istraživački rad i izvođenje savremenih, neizvedenih partitura duhovne muzike.