Jana Andreevska

Jana Andreevska (1967, Makedonija) diplomirala je i magistrirala kompoziciju na Fakultetu muzičke umetnosti u Skoplju. Pohađala je brojne radionice koje su vodili poznati kompozitori u Holandiji, Poljskoj, SAD i Makedoniji.
Od 1995. godine predaje kompoziciju, polifonu kompoziciju, muzičke forme i analizu na Fakultetu muzičke umetnosti u Skoplju.
Dobitnik je više istraživačkih stipendija; držala je predavanja na Državnom univerzitetu Arizone u SAD, Muzičkoj akademiji u Ljubljani, Kraljevskoj akademiji za muziku u Londonu, Kraljevskim konzervatorijumima u Liježu i Monsu (Belgija), na Univerzitetu Jasar u Izmiru (Turska), Univerzitetu za muziku i scenske umetnosti u Beču, kao i niz predavanja u svojoj zemlji.
Njena dela izvode i snimaju mnogi priznati solisti i ansambli u Makedoniji i širom Evrope, kao i ona sama. Diskove sa njenom muzikom izdali su SOKOM (Udruženje kompozitora Makedonije), Dresdner Tage der zeitgenössischen Musik, Peer Music i Zefir Records.

Mandala (2015) za osam instrumenata je delo prvobitno napisano za otvoreni ansambl.
Na Sanskritu, mandala znači krug i predstavlja duhovni i ritualni simbol u meditaciji, kojom se uspostavlja sveti prostor kroz kontemplaciju i ponavljanje do tačke zasićenja, u postupku koji predstavlja putovanje iz spoljnjeg sveta ka unutrašnjem sakralnom središtu.
Ovo delo se oslanja na materijal poslednje od Tri dijadske varijacije (2015) i razvija njen prethodno ustanovljeni karakter, ovoga puta kao bogati, meditativni polifoni organum nalik hoketusu od osam delova. Razrađena polifonija u kojoj se glasovi prepliću i preuzimaju melodijske elemente jedan od drugoga stvara kontekst čije asocijacije osciluju između same granice renesanse i složenih polimodalnih formi. U svom toku, uniformni karakter dela dobija nijanse kroz promene boje tona i teksture, kroz proces kružnog ponavljanja koji povremeno deluje hipnotički.