Dejan Despic

Dejan Despić (1930, Srbija), kompozitor, muzički pisac, teoretičar i pedagog. Studirao je kompoziciju kod Marka Tajčevića i dirigovanje kod Mihaila Vukdragovića na beogradskoj Muzičkoj akademiji, gde je na oba odseka diplomirao 1955. godine. Predavao je teorijske predmete u Muzičkoj školi Mokranjac(1955–1965), a potom na Muzičkoj akademiji u Beogradu (1965–1995). Za dopisnog člana SANU izabran je 1985, a redovnog 1994. godine. Autor je više od 170 opusa najrazličitijih žanrova, sa posebnom sklonošću ka koncertantnim žanrovima i kamernom zvuku. Dobitnik je velikog broja nagrada i priznanja, između ostalog i na Međunarodnoj tribini kompozitora, više nagrada Udruženja kompozitora Srbije, JRT-a, Radio Beograda, SOKOJ-a, Mokranjčeve nagrade za 2005. godinu za kompoziciju Diptih op. 166 za engleski rog i kamerni orkestar.
Dela su mu izvođena na svim festivalima u zemlji, kao i u mnogim muzičkim centrima Evrope i u Sjedinjenim Američkim Državama.

Koncert za trubu i gudački orkestar op. 168. Delo je nastalo 2003/4 godine u dve verzije, za simfonijski orkestar i za gudački orkestar. Koncert je premijerno izveden 12. maja 2018. godine. Solista je bio Mladen Đorđević a Simfonijskim orkestrom RTS-a dirigovao je Bojan Suđić. Verzija za trubu i gudački orkestar premijerno se izvodi na ovogodišnjoj Tribini.
Delo ima klasičnu podelu na tri stava koji se bez prekida nadovezuju jedan na drugi. To je tipična koncertantna muzika puna pokreta i virtuoziteta.