zosua Hej

ošua Hej (SAD) je doktorski kandidat na Univerzitetu Pensilvanije. Njegovu muziku naručivali su i izvodili kvarteti Daedalus, Bozzini, Bearthoven i ansambli Dal Niente, PRISM, Omaha Symphony, Variant 6, Marilyn Nonken i drugi. Njegovi radovi predstavljani su na festivalu MATA za mlade kompozitore, Vremenu muzike (Musiikin aika), Jun u Bafalu, Etchings, Red Nout, Composit, na Američkom konzervatorijumu u Fontenblou; sada je kompozitor na stažu pri ICon Arts u Sibiu u Rumuniji. Dobitnik je druge nagrade na takmičenju studenata kompozicije SCI /ASCAP, bio je finalista takmičenja ASCAP Morton Gould, a dobijao je priznanja škole Eastman i Univerziteta Pensilvanije. Dobio je stipendije za stažiranje iz Centra za kreativne umetnosti Virdžinije i Umetničke fondacije Brush Creek. U periodu od 2014-2015, koristio je stipendiju Jane and Aatos Erkko američko-skandinavske fondacije na Akademiji Sibelijus (Sibelius Academy).

Razmazane trunčice za muški glas i bas klarinet. Tekst vokalne deonice, koji je napisao sam kompozitor, uglavnom je besmislen, iako se, zahvaljujući raznolikim leksičkim vinjetama, ukazuju apstraktni tematski okviri.