Ivan Jevtic

Ivan Jevtić (1947, Srbija/Francuska) je rođen u Beogradu, gde je studirao kompoziciju na Muzičkoj akademiji u klasi profesora Stanojla Rajičića. Diplomirao je 1971, a magistrirao 1973. godine. Nastavio je usavršavanje na Pariskom nacionalnom konzervatorijumu za muziku u klasi poznatog francuskog kompozitora Olivijea Mesijana (Olivier Messsiaen) a nakon toga u Beču, kod profesora Alfreda Ula (Alfred Uhl) na Visokoj školi za muziku (Herderova stipendija). Od 1978 živi i radi kao slobodni umetnik.
Laureat je mnogobrojnih domaćih i internacionalnih konkursa za kompoziciju. Dela Ivana Jevtića su izvođena od strane eminentnih muzičkih umetnika (Maurice André, André Navarra, Gérard Caussé, André Henry, Manfredo Schmiedt, Pascal Gallet, Gene Pokorny, Stephen Burns, Roberto Gatto, Roberto Duarte, Eric Aubier, Eric Fritz, Radovan Vlatković, Thierry Escaich, Irena Grafenauer, Mira Jevtić, Ksenija Janković, Aleksandar Madžar, Svetlana Tirmenštajn, Mladen Đorđević, Bojan Suđić, Guy Touvron, Bernard Soustrot…) u skoro svim zemljama Evrope, Severnoj i Južnoj Americi, Rusiji, Japanu i Kini.
Bio je član žirija internacionalnih muzičkih takmičenja u Parizu, Narbonu, Lunevilu, Beogradu, Arlu i Ženevi na kojima su njegova dela bila zadata kao obavezni komadi.
Od 1997–1999. bio je profesor kompozicije i orkestracije na Konzervatorijumu za muziku Federalnog univerziteta u Pelotasu (Rio grande do sul), Brazil. Do danas je Ivan Jevtić napisao više od 100 opusa u oblasti kamerne, koncertantne i simfonijske muzike. Njegova dela su objavljena kod tri poznata francuska izdavača : A. Leduc, G. Billaudot, Chant du Monde i kod švajcarskog izdavača Éds. Bim. Izdato je oko 20 CD-a sa njegovim kompozicijama u Srbiji, Francuskoj, Švedskoj, SAD, Nemačkoj, Japanu…
Godine 2003. izabran je za Dopisnog člana, a 2012. za Redovnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU)

Duvački kvintet Viktorija. Moje prvo delo, kaže autor, posvećeno trubi (Koncert za trubu) nastalo je 1973. godine, a pet godina kasnije komponovao sam još jedno delo za ovaj instrument, Divertimento za dve trube. Na početku mog boravka u Parizu bio sam okružen prijateljima koji su svirali trubu i to me je podstaklo  da napišem ova dva dela. Na isti način krug mladih muzičara okupljenih u J. B. Arban Brass Quintet ohrabrio me je i inspirisao da napišem moj prvi kvintet za limene duvače koji sam nazvao Viktorija. Zašto Viktorija? Zbog ideja o pobedi, slobodi, o viziji novih horizonata, snazi i zdravlju, ideja koje osvetljavaju početak muzičke karijere ali i život jednog kompozitora.
Delo se u Srbiji izvodi prvi put.