Dominik Karski

Dominik Karski (Poljska/Australija) je autor čiji je rad zasnovan na bliskoj saradnji sa različitim izvođačima savremene umetničke muzike. Doktorirao je 2012. godine na University of Melbourne. Njegove kompozicije izvođene su na brojnim međunarodnim događajima, uključujući poljske festivale Warsaw Autumn, Musica Polonica Nova i Musica Electronica Nova; Huddersfield Contemporary Music Festival (UK), Gaudeamus Music Week (Holandija), Festival Frum (Island), kao i Totally Huge New Music Festival (Australija). U svojoj kompozicijama fokusira se na odnos izvođača i instrumenta kao primarni izvor muzičke supstance. Nosači zvuka sa njegovim kompozicijama objavljeni su u Australiji, Austriji, Kanadi, Poljskoj, Švedskoj i Velikoj Britaniji; od posebnog značaja je monografski disk sa kompozicijama za flautu u izvođenju ansambla Flute o’clock (2016, Poljska).

open cluster M45 za ozvučenu bas flautu (2003). Naslov kompozicije, otvoreni klaster (open cluster), odnosi se na sazvežđe Plejade (grčki „Pleios” – puno, mnogo). Ova kompozicija predstavlja klaster koji se kreće kroz vreme, a sastoji se od različitih elemenata koji su kombinovani na različite načine, kako bi stvorili kontinuirano transformirajuće, ali i konzistentno kretanje zvučnih karakteristika i kvaliteta. Celina se neprekidno razvija kroz progres protoka brzih akcija. Zvučni materijal artikulisan na instrumentu često se spaja sa upotrebom glasa, koji može da simbolizuje blagi odjek drevnih vremena i bića.