Moric Lasman

Moric Lasman (1987, Nemačka). Kompoziciju je počeo da studira 2010. godine  kod Klausa Kinla na Konzervatorijumu Dr. Hoch u Frankfurtu. Od aprila 2015. studira kod profesora Markusa Hehtlea i Vofganga Rima na Univerzitetu u Karlsrueu (Nemačka).
Njegove kompozicije za orkestar, kamerni ansambl i film spajaju tradicionalne i moderne uticaje. Lasman je razvio sopstvene sisteme kojima generiše nove zvučne izvore i harmonske kontekste. Ipak, muzička estetika u njegovim radovima uvek ima primat. On, zato, izbegava prinudu koju nameću inovacije, kako se njegova muzika ne bi udaljila od zvuka zbog krute privrženosti apstraktnim modelima.
Moric Lasman pobeđivao je na nacionalnim i međunarodnim takmičenjima kompozitora, usavršavao se kod Ditera Amana, Kaje Černovin, Arnulfa Hermana, Johanesa Šelhorna i drugih.

Tokata je napisana 2016, a premijerno je na klavsenu izveo američki umetnik Kristijan Najkvist u Karlsrueu. Sastoji se od tri dela koji se zasnivaju na skrivenom tonskom nizu koji ih povezuje: laganog snažnog uvoda, za kojim sledi divlji, brzi segment, i konačno kanona koji se završava kodom. Melodijske linije su najistaknutiji aspekt koji definiše karakter ovog dela.