Rajko Maksimovic

Rajko Maksimović (1935, Srbija) Studije kompozicije završio je 1961. a magistraturu 1965. godine. Bio je profesor kompozicije i orkestracije na Muzičkoj Akademiji u Beogradu, do svoga penzionisanja – 2001. godine. Takođe, bio je i gostujući profesor na Fakultetu dramskih umetnosti i na Akademiji umetnosti u Novom Sadu.
Dela su mu izvođena u zemlji i inostranstvu a za svoja dela dobio je brojne nagrade, uključujući Nagradu Stevan Hristić za Klavirski koncert, Nagradu Mokranjac za Testamenat vladike crnogorskog Petra Petrovića Njegoša i Oktobarsku nagradu Grada Beograda za Pasiju Svetoga Kneza Lazara.
Do sada je imao pet vrlo uspelih i zapaženih autorskih koncerata u Beogradu.
Televizija Novi Sad je snimila 50-minutni film o njegovom radu i delima.
Njegova glavna dela su bila svojevremeno na LP pločama a 2002. godine Produkcija gramofonskih ploča RTS je izdala trostruki CD, a kasnije još dva singla, sa njegovim najvažnijim delima.
Napisao je i objavio memoarsko-auotobiografsku trilogiju Tako je to bilo (1998-2002) a 2008, u saradnji sa Milošem Jevtićem, Govor muzike.

Madrigal je prerada mog najboljeg madrigala Pero, za muški hor, iz knjige madrigala Iz tmine pojanje, koji je – u originalu – izveden samo jedan-jedini put i nikad više! Nepravedno!
To me je ponukalo da ga najpre preradim u Hamlet, za mešoviti hor, na Šekspirove stihove u originalu 2015. a zatim i za kvintet limenih duvačkih instrumenata 2016. godine.