Djordje Markovic

Đorđe Marković (Srbija) je završio osnovne i master studije kompozicije na novosadskoj Akademiji umetnosti u klasi Zorana Mulića, a postdiplomske studije na Univerzitetu umetnosti u Gracu u klasi Beata Furera. Pre studija muzike studirao je i završio studije filozofije. Njegova dela izvođena su na A-festu u Novom Sadu, Komi i Međunarodnoj tribini kompozitora u Beogradu, Izlogu suvremenog zvuka u Zagrebu, Kings Place festivalu u Londonu, Dimitria festu u Solunu, Southsite-u u Hong Kongu, Centru za izvođačke umetnosti Vejdner u Grin Beju, (Wisconsin) u SAD, festivalu nove muzike Crossroads u Salcburgu, zatim u Parizu, Gracu, Banjaluci, Ljubljani, Trstu i brojnim koncertima širom Srbije. Njegovu muziku izvodili su London Sinfonietta, te ansambli Nikel, DissonArt, Synaesthesis, Studio 6, Gradilište, Gudači svetog Đorđa, itd. Njegova kompozicija Ambiente izabrana je 2013. godine  kao jedno od tri pobednička podneska na konkursu R.S.V.P. Londonske Sinfonijete, koja je delo premijerno izvela u Velikoj Britaniji. Prvu nagradu na nacionalnom takmičenju kompozitora Rudolf Bruči osvojio je 2015. godine.

Phonemes – Postoji tvrdnja da je jezik kojim govorimo prva muzika sa kojom se susrećemo, te da muzika kao zaseban element postoji ili nastaje kada čisto zvučni kvalitet tog jezika postane primaran. Takođe, poznato je da je najmanja zvučna jedinica ovog kvaliteta ono što se naziva fonem (φώνημα, phonēma), što doslovno znači zvuk. Dakle, Phonemes je kompozicija koja pomenute zvučne elemente verbalnog jezika interpretira na čisto muzički način tretirajući njihovu specifičnu sonornost kao integralni deo muzičkog materijala, odnosno kao njegovo „proširenje”. Napisana je 2016. godine na poziv flautistkinje  Marije Pilipović za njen rezidencijalni boravak u Sloveniji u sklopu programa Foruma slavenskih kultura.