Mira Milosavljevic

Mira Milosavljević (Srbija) je studentkinja doktorskih studija kompozicije na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, u klasi prof. Zorana Erića. Njena dela su se, između ostalog, izvodila na Internacionalnom festivalu umetnosti Ruid al Sud, festivalu KoMA uBeogradu, u okviru festivala Instituta kinematografije Gerasimov u Moskvi, TACT festivala u Italiji, Ljubljani, Splitu i emitovala u Velikoj Britaniji. Pisala je muziku za TV drame i predstave, među kojima se izdvaja Ko još jede hleb uz supu?. Dobitnica je stipendije Fonda za mlade talente Republike Srbije Dositej kao i nagrade iz fonda Stevan Hristić za 2016/2017. godinu. Dobitnica je i stipendije za učestvovanje u programu Next Generation festivala savremene muzike Donaueschinger Musiktage, kao i stipendije British Music Society za učestvovanje na radionicama u okviru Gaudeamus Muziekweek-a u Utrehtu, gde je pohađala radionice Open Music and Contemporary Compositional Techniques sa Rozali Hirst i Music Theatre koju je predvodio Tanasis Deligijanis.

Homo ludens. Prema Johanu Hojzingi, igra, kao jedna od osnovnih karakteristika čovekovog bivstvovanja, sadrži paradoksalne odlike – ona je povezana sa slobodom, ona je izraz slobode, ali je u isto vreme i ograničena pravilima. Ona postoji u sadejstvu slobode i organizacije. U tom smislu, moja kompozicija prati ovu logiku i pretače je u stvaralački princip. Melodijska „igra“ tako uvek ostaje u svedenom obliku, ograničena statičnim harmonskim blokovima i formom ABA. Kompozicija Homo Ludens (2015) je izvedena na festivalima Festum i Ruid al Sud, a od 2017. godine postoji i aranžman za flautu, violinu, kontrabas i klavir.