Tatjana Milosevic

Tatjana Milošević (Srbija) je diplomirala, magistrirala i doktorirala na Odseku za kompoziciju u klasi prof. Zorana Erića na Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, gde radi kao vanredni profesor. Usavršavala se na majstorskim kursevima kod Ligetija, Pendereckog, Ferneyhougha, Stockhausena, Andriessena i dr. Kompozicije su joj izvođene na značajnim festivalima i koncertima savremene muzike u skoro svim zemljama Evrope, SAD-u, Južnoj Koreji, Kini i našoj zemlji. Na Univerzitetu The Old Dominion u Norfolku 2001. godine bila je gostujući profesor. Iste godine učestvovala je i u multimedijalnom UNESCOvom projektu Waterproof u okviru koga je izvedena i objavljena njena CD elektronska kompozicija Tribute for Fort Honswijk. Po narudžbini Dansacademie Arnhem napisala je balet CoinciDance koji je na festivalu Groeten uit Arnhem izveo ansambl De Ereprijs. Godine 2009. bila je predavač i član žirija na kursu „15th Young Composers Meeting” u Apeldornu, a od iste godine angažovana je i kao profesor kompozicije na Akademiji umjetnosti u Banja Luci. Dobitnik je više inostranih i domaćih nagrada za stvaralaštvo.

Kompozicija Dok mislim na tebe za klavir i gudački orkestar narudžbina je umetničkog direktora ansambla Metamorfosis, violiste Saše Mirkovića. Premijerno je izvedena na njihovom koncertu Hymns and Prayers u Studentskom kulturnom centru u Beogradu 2016. godine.
Kompozicija je zamišljena kao paralelno dešavanje dva muzička toka: originalnih tematskih sadržaja i transformisanih citata Skarlatijeve Sonate za klavir d moll K 213 (L 108). Metaforično, ona predstavlja dihotomiju između tradicionalnog i modernog, realnog i astralnog, starog i novog… Muzički tok odvija se bez eksplicitnog dramskog konflikta stavljajući u prvi plan lirske i meditativne nastupe klavirskog i gudačkog zvuka. Kompozicija sadrži šest odseka. U poslednjem, sinhrono se izlažu tri glavna originalna tematska materijala koji su izloženi u prethodnim odsecima.