Sonja Mutic

Sonja Mutić (Srbija) diplomirala je kompoziciju na Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu u klasi Zorana Erića a postdiplomske studije završila je na Kunstuniverzitetu u Gracu, klasa Klemensa Gadenštetera. Trenutno je na doktorskim studijama kompozicije na Harvard Univerzitetu, pod mentorstvom Haje Černovin i Hansa Tučkua. Usavršavala se na brojnim kursevima u zemlji i inostranstvu kod renomiranih kompozitora, kao što su Volfgang Rim, Beat Furer, Mark Andre, Rebeka Saunders, Eno Pope, Martajn Pading, Luis Andrisen i dr. Njena dela izvođena su na festivalima Lucerne Festival, Gaudeamus Muziekweek, International Rostrum of Composers, impuls Minuten Konzerte, mise-en Festival, Summer of Sounds, Culturescapes, KotorArt, Weimarer Frühjahrstage für zeitgenössische Musik, NJO Muziekzomer, Međunarodna tribina kompozitora (Beograd).
Nagrade i priznanja: Judith Lang Zaimont Prize (USA, 2017); Festivalul Internaţional Sigismund Toduţă, 3. nagrada  (Rumunija, 2017); 17. Weimarer Frühjahrstage für zeitgenössische Musik, 1. nagrada i nagrada publike (Vajmar, 2016); 20. Young Composers Meeting, 2. nagrada (Apeldorn, 2014); 7. pre–art, 2.nagrada i аrtist-in-residence nagrada institucije Künstlerhaus Boswil (Švajcarska, 2013); nagrada Josip Slavenski (Beograd, 2011). Bila je rezidentni umetnik Štajerske (Styria-Artist-in-Residence, 2018).

Kompozicija abgrund (ambis; bezdan) nastala je 2017. godine za Alumni Ansambl festivala u Lucernu. Naslov kompozicije upućuje na strukturu bez dna u kojoj postoji neprestani napor iskoračenja odnosno prelaska iz jednog prostora u drugi. Ovaj zvučni pejzaž je tehnički realizovan u vidu fražilne, linearno-punktualističke teksture, razvučene u vremenu, među senkama visokih i niskih frekvencija.