Milos Raickovic

Miloš Raičković (1956, Srbija/SAD), dirigent i kompozitor živeo je u Beogradu, Parizu, Los Anđelesu, Honolulu, Hirošimi i Njujorku. U Beogradu je bio jedan od osnivača grupe Ansambl za drugu novu muziku (1977), a takođe i jedan od osnivača orkestra Mladi beogradski filharmoničari, kasnije poznatog kao Filharmonija mladih Borislav Pašćan. Raičkovićeva muzika izvodi se u Evropi i SAD.
Miloš Raičković je studirao kompoziciju sa Vasilijom Mokranjcem, Olivieom Mesijanom i Davidom Del Tredićijem, a dirigovanje sa Borislavom Pašćanom, Pjerom Dervoom i Herbertom Blomštatom.
Diplomirao je dirigovanje u Beogradu, a magistrirao kompoziciju na University of Hawaii. doktorirao na City University of New York, a predavao je na više univerziteta u SAD i Japanu.
Raičkovićeva muzika snimljena je na diskovima: New Classicism (Mode Records), na kome Raičković diriguje Moskovskim simfonijskim orkestrom; B-A-G-D-A-D i Far Away (Albany Records).
Kritičar Mark Sved karakteriše Raičkovićevu muziku kao „jedinstveni postmoderni odgovor kako na minimalizam, tako i na multikulturalizam.”

Passacaglia & Double Fugue on B-A-C-H and B-A-G-D-A-D za gudački orkestar (2017) je kompozicija prvobitno napisana za klavijaturu (klavir ili čembalo), 2013. godine. Takođe  sam je aranžirao za gudački kvartet; i za obou (flautu), violinu i čembalo (klavir), sa opcionom deonicom za violončelo. Pored B-A-C-H motiva, ova kompozicija sadrži i motiv iz moje antiratne kompozicije sa naslovom B-A-G-D-A-D.