Ansambl Beogradski barok
Katarina Popović i Katarina Aleksić, barokne violine;
Rastko Popović, barokna viola; Srđan Stanić, viola da gamba;
Jovana Topalov, čembalo
Ansambl Beogradski barok je osnovan 2003. godine na inicijativu Predraga Novovića, violiniste koji je živeo i radio u Švedskoji grupe studenata koji su aktivno učestvovali u radu Novovićeve barokne radionice održane u Beogradu. Čine ga muzičari koji se bave istorijski informisanom izvođačkom praksom muzike 17. i 18. veka, svirajući na kopijama instrumenata iz tog perioda. Jedan je od prvih ansambala te vrste u Srbiji.
Ansambl je radio sa mnogim renomiranim muzičarima iz oblasti rane muzike i uspešno je nastupao na koncertima u zemlji i inostranstvu, u pozorištu Confidancen Urliksdal (Štokholm), na Timisoara Early Music Festival, Međunarodnom festivalu čembala Čembalo živa umetnost, Festivalu Studija za ranu muziku, Salzkammergut Festwochen, BELEF…
Od 2010. do 2013. godine Austria Barock Akademie pruža podršku ansamblu stipendirajući pohađanje majstorskih kurseva u Gmundenu (Austrija), što članovima ansambla omogućava usavršavanje kod vodećih umetnika iz oblasti istorijski informisane izvođačke prakse.
Kao dobitnik nagrade Austria Barock Akademie Prize 2011, ansambl je u novembru 2012. godine nastupao prvi put u Beču u ORF Radiokulturhaus – Großer Sendesaal uz direktan prenos na nacionalnom radiju. U 2014. godini nastupa u okviru koncertne sezone Studija 6 Radio Beograda, uz direktni prenos na Trećem programu Radio Beograda i televizijskom kanalu RTS Digital.
Tokom poslednjih nekoliko godina Beogradski barok aktivno nastupa u zemlji, posvećuje se edukaciji dece i nove publike i doprinosi boljem razumevanju muzike baroknih majstora. Аnsambl, takođe, podstiče srpske kompozitore da pišu dela inspirisana baroknim nasleđem i sonornošću baroknih instrumenata, uklapajući ih u svoj osobeni način izražavanja, primeren vremenu u kome žive. Time bogate svoj repertoar, ali i srpsku savremenu muziku u celini.

Ansambl Beogradski barok