Jugoslav Bošnjak

Jugoslav Bošnjak (1954 – 2018, Srbija) kompozitor i decenijski muzički producent Simfonijskog orkestra i Hora RTS-a. Kompoziciju je magistrirao na FMU u Beogradu, u klasi prof. Rajka Maksimovića.
Tokom 34 godine umetničkog rada, nastale su: simfonijska poema – Alef, Himera – poema za violinu i orkestar, Tibetanska knjiga – fantazija za veliki orkestar, Uvertira 1453, balet – Kraljeva jesen (BEMUS 1993), Otkrivenje Sv. Jovana – za solo trubu i mešoviti hor, Pasija po Marku – oratorijum, Tri pesme – za trombon i orkestar, Koncert za klavir i gudački orkestar (BEMUS 1999), Simfonija Pasakalja, oratorijum Knjiga o Jovu, Muzika tišine za gitaru i gudački orkestar, Svemir za simfonijski orkestar, Između svetla i tame za flautu i orkestar, Veliki prasak za simfonijski orkestar, Orion Nebula za orkestar i dr.
U oblast solističke i kamerne muzike spadaju: Trio varijacije za klarinet, violinu i klavir, Sećanje za čembalo, Sudba za sopran i gudački kvartet, Akvarel za dva klavira, timpane i vibrafon, Maska sećanja za gudački orkestar, Leta za klarinet, violinu i klavir, Fantazija za flautu solo, Hurricane za 2 klavira itd.
U izdanju PGP RTS-a izašao je i njegov autorski CD pod nazivom: Orkestarska i horska kosmogonija Jugoslava Bošnjaka.

Uragan, fantazija za dva klavira

Kompozicija Hurricane, nastala 2018. godine, upečatljivim sredstvima oblikuje pulsiranje, damare i sudbonosne udare unutrašnje i spoljašnje sfere. Narastajući akordi uvode u agresivan pokret sekstolnog motiva i fanfarno izvajanu Dies irae liniju, uz uraganske pokrete koji se poput Hokusaijevog talasa preteći natkriljuju. Prozračno dolce smirenje, osenčeno direrovskim linijama, uz potmule motive talasa biva brutalno prekinuto bolnim orkanskim naletima. Pustoš je ogolela najudaljenije kutke duše. Pomaljaju se samo kratki pentatonski motivi. Uranjaju u završno unisono ha. Nestaju u poslednjem pokretu stvaralačke ruke autora.

Tea Dimitrijević i Dejan Subotić, pijanisti