Ivan Brkljačić

Ivan Brkljačić (Srbija) je diplomirao (2001) i magistrirao (2005) kompoziciju na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, u klasama profesora Srđana Hofmana i Zorana Erića. 2012. godine je odbranio doktorski umetnički projekat, na temu Istar – ciklus nascentnih muzičkih karikatura za scensko izvođenje u pozorišnom dekoru, rađen pod mentorstvom profesora Srđana Hofmana.
Kompozicije Ivana Brkljačića izvođene su mnogo puta u Beogradu i ostalim gradovima Srbije. Takođe, njegova dela izvođena su u Belgiji, Holandiji, Kanadi, Švedskoj, Brazilu, Češkoj Republici, Italiji, Austriji, Sloveniji, BiH, Poljskoj, Nemačkoj, Hrvatskoj, Makedoniji, Francuskoj, Rumuniji, Mađarskoj, Engleskoj, Australiji i Hong Kongu.
Autor je muzike za brojne pozorišne predstave, kao i za celovečernji igrani film Ustanička ulica.
Od 2005. godine radi na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, na Katedri za muzičku teoriju (trenutno je u zvanju vanrednog profesora). Na istom fakultetu, paralelno, obavlja funkciju prodekana za nastavu.
U periodu od 2007-2015. godine delovao je kao selektor programa Međunarodne tribine kompozitora.

Komad, kolač, kolaž za klavir četvororučno (20 prstiju)
(umesto komentara) Posveta LP duu:
Klavirski duo LP je na domaćoj, ali i inostranoj sceni prisutan već punih dvanaest godina, i to sa izuzetnim uspehom. U tom periodu nekoliko puta sam imao lično zadovoljstvo da sarađujem sa sjajnim umetnicima kakvi su Sonja Lončar i Andrija Pavlović, pre svega kroz realizaciju njihovih koncerata u okviru Međunarodne tribine kompozitora. Ovom prilikom našu saradnju usmeravamo dalje, te im svoju kompoziciju Komad, kolač, kolaž posvećujem kao simbolični slatki dar, sa puno čokolade i šlaga, sa sve trešnjom na vrhu, za ulazak njihovog dua u mangupske, takozvane tinejdž godine. Neka je uspešno, srećno i dugovečno!

Ivan Brkljačić, Beograd 2016. godine.

P.S. U ovoj kompoziciji su, između ostalog, prisutni elementi teatra, manifestovani kroz vizuelnu aktivaciju svih dvadeset prstiju koji učestvuju u procesu izvođenja, kao i kroz svojevrsnu borbu za fizički prostor svakog od članova klavirskog dua.

Ivan Brkljačić, Beograd 2019. godine.