Stiv Martlend

Stiv Martlend (1954–2013, Engleska). Martlend je bio urednik izdanjâ klasične muzike (Factory Classical) pri diskografskoj kući Factory Records, zadužen za dela savremenih britanskih kompozitora. Rođen je u Liverpulu, a komponovanje je studirao na tamošnjem Univerzitetu kao i u Holandiji kod Luja Andrisena (Louis Andriessen). Gotovo isključivo je radio sa umetnicima van ustanova klasične muzike – s holandskim i američkim ansamblima, nezavisnim muzičarima, a najviše sa sopstvenim sastavom, Steve Martland Band, koji izvodi njegovu muziku širom sveta. Takođe je radio s vokalnim ansamblom The King’s Singers, kao i sa Evelin Gleni, za koju je napisao kompoziciju Street Songs (Ulične pesme). Bio je kompozitor-rezident Muzičkog festivala Etna na Siciliji 2006. i 2007. godine. Martlendova dela izdaje Schott Music.
Martlendovu muziku, mišićavu i izrazito ritmičnu, najčešće i elektronsku pojačanu, do sada su u više navrata koristili i koreografi: kompoziciju Dance Works (Plesni radovi) naručilo je i premijerno izvelo Londonsko pozorište za savremeni ples a zatim i mnoge druge plesne grupe širom sveta, a kompozicija Remix osvojila je nagradu SACD Prize for Video Dance Choreography Music s koreografijom koju je za BBC TV napravila Aleta Kolins. BBC je odabrao njegovo delo Principia za muzičku podlogu svoje radijske emisije Muzička mašina. Takođe, muzika iz istog Martlendovog dela koristi se i u najavi jedne emisije na holandskoj televiziji.
Martlendovo interesovanje za društvene funkcije kompozitora ispoljavalo se u njegovoj predanosti muzičkom obrazovanju. Verovao je u upliv stvaralaštva na obrazovanje: „Stvaralaštvo je sve ono što se suprotstavlja svetu kakav je danas. Tiče se trpeljivosti i razumevanja prema drugim ljudima“. Martlend je rukovodio mnogim projektima u školama u oblasti komponovanja u Velikoj Britaniji i u inostranstvu, a osnovao je i godinama vodio projekat Strike Out (Iskorak), njegov godišnji tečaj komponovanja za decu školskog uzrasta.
U čast svog nekadašnjeg mentora, kompozitor Tim Bendžamin je 2015. godine osnovao Stipendiju Stiva Martlenda za mlade kompozitore pri Letnjoj školi zvuka i muzike.

Plesni radovi jedno je od dela Stiva Martlenda u kojem se ispoljava njegova osobena verzija minimalizma, koja spaja energiju rok muzike sa stilskom odrednicom postepenog razvoja.
Uzbudljivi i radosni ritmovi i telesnost ovog dela dele zajedničke korene s rokom, džezom, pa čak i dinamičnim sinkopiranjem srednjovekovne muzike za igru. Martlend je na ovom delu radio sa Londonskim pozorištem za savremeni ples i okosnicu izvorne koreografije Alete Kolins čine neuspešni pokušaji usamljenog plesača da se pridruži većoj skupini. Iako Martlendova muzika u ovom delu izbegava bilo kakve elemente narativa, njen dramski naboj nastaje istovremenom upotrebom disonantnih i konsonantnih harmonija. Martlend je delo prvobitno aranžirao za Steve Martland Band, a kasnije ga je preradio za dva klavira. Ova manja verzija zadržava svu ritmičku snagu prvobitne verzije, ali i otvara nove mogućnosti za manje sastave i gostovanja.