Tatjana Milošević

Tatjana Milošević (Srbija) diplomirala je i magistrirala kompoziciju na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi red. profesora Zorana Erića pod čijim mentorstvom je 2013. godine odbranila i doktorski umetnički projekat – kamernu operu u dva čina pod nazivom Ko je ubio princezu Mond. Danas je vanredni profesor na istoj katedri. Pedagoškim radom bavi se i na Akademiji umjetnosti u Banja Luci kao profesor kompozicije. Kao gostujući profesor, boravila je na Univerzitetu The Old Dominion u Norfolku (SAD). Bila je predavač i član žirija na kursu za mlade kompozitore 15th Young Composers Meeting u Apeldornu (Holandija).
Nјene kompozicije izvođene su na brojnim značajnim festivalima i koncertima savremene muzike u većini evropskih zemalјa, Sjedinjenim Američkim Državama, Južnoj Koreji kao i u našoj zemlјi i regionu (BEMUS, NIMUS, Međunarodna tribina kompozitora, Muzički Bienale Zagreb…). Sarađivala je sa brojnim renomiranim domaćim i inostranim izvođačima i ansamblima. Iz obimnog opusa izdvajaju se: Sjaj Betelgeza ili tajna crvenog džina, kompozicija sa kojom je 1997. godine predstavlјala Srbiju na Danima svetske muzike u Seulu (Južna Koreja); balet CoinciDance koji je 2009. godine, na festivalu Groeten uit Arnhem u Arnhajmu (Holandija) izveo ansambl De Ereprijs; kompozicija Spyro koju je prvi put predstavio Zagrebački gudački trio 2002. godine na Bemusu; kompozicija Buzzle premijerno izvedena 2000. godine na džez sceni BIMUHUIS u Amsterdamu u okviru projekta New blues for Piano holandskog pijaniste Marcela Wormsa, simfonijske kompozicije Green with Buzz i Ludus Mimesis… Pod pokrovitelјstvom organizacije UNESCO, učestvovala je u projektu Waterproof u okviru koga je izvedena i objavlјena njena elektronska kompozicija Tribute for Fort Honswijk 2001. Dobitnik je više domaćih i inostranih nagrada za muzičko stvaralaštvo.

Kada te ostavi onaj koga voliš za mecosopran, violončelo, klavir i elektroniku
Kompozicija je napisana na tekst istoimene pesme Branislava Petrovića iz njegove zbirke Gradilište. Sadrži četiri odseka. Prvi i poslednji tematski i fakturalno korespondiraju opisujući velike tenzione lukove, dok unutrašnji donose usporavanje i utišavanje muzičkog toka. U elektronici, pored semplova violončela, dominiraju semplovi vanmuzičkog sadržaja kao što su: zvuk otkucaja srca, zvuk medicinskog aparata za praćenje vitalnih funkcija, zvuk disanja, šum vetra… U skladu sa postupkom sprovedenim u strukturi poetskog teksta, u vokalnoj deonici insistira se na ponavljanju melodijsko-ritmičkih fraza sa malim transformacijama u nejednakim vremenskim intervalima.
Kompozicija je narudžbina ansambla za novu muziku Gradilište.