Sonja Mutić

Sonja Mutić (1984, Srbija/SAD) diplomirala je kompoziciju na FMU u Beogradu (klasa Zorana Erića) i završila je postdiplomske studije na Kunstuniverzitetu u Gracu (klasa Klemensa Gadenštetera). Trenutno je na doktorskim studijama kompozicije na Harvard Univerzitetu, pod mentorstvom Haje Černovin i Hansa Tučkua. Usavršavala se na brojnim kursevima u zemlji i inostranstvu kod renomiranih kompozitora, kao što su Volfgang Rim, Beat Furer, Mark Andre, Rebeka Saunders, Eno Pope, Martajn Pading, Luis Andrisen i dr. Njena dela izvođena su na festivalima Lucerne Festival, Gaudeamus Muziekweek, International Rostrum of Composers, impuls Minuten Konzerte, mise-en Festival, Summer of Sounds, Echofluxx, Culturescapes, KotorArt, Weimarer Frühjahrstage für zeitgenössische Musik, NJO Muziekzomer i dr. Sarađivala je sa ansamblima Elision, Schallfeld, Lucerne Festival Alumni, Orkest de Ereprijs, mise-en, via nova, pre-art, NJO Bernstein, LENsemble, Fractales, Metamorphosis, trio Timbre itd. Nagrade, priznanja i rezidencije: Impuls International Composition Competition Prize (2019), Styria-Artist-in-Residence (2018), Judith Lang Zaimont Prize (2017), Festivalul Internaţional Sigismund Toduţă (2017), 17.Weimarer Frühjahrstage für zeitgenössische Musik (2016), Künstlerhaus Boswil аrtist-in-residence (2014-15), 20.Young Composers Meeting (2014), 7.pre–art (2013), Josip Slavenski (2011).

Komad svi tvoji svetovi (2019) govori o multidimenzionalnosti bivstva, doživljaju rezonantnosti i konekciji između njegovih dimenzija. Uglovi posmatranja nude različita značenja, koja se prepliću i integrišu u celinu. Komad teži da otvori/osvetli pojedine frekvencije i izloži harmonska polja, koja postoje unutar njih. Ova polja su relacijska i utiču jedno na drugo – bilo u vidu rastapanja i formiranja rezonantnih čvorova koji se rotiraju i sjedinjuju, ili tako što postaju zasebni instrumentalni identiteti koji izranjaju iz sopstvenog zvučnog sveta.
Komad je porudžbina ansambla Studio 6.