Petra Strahovnik

Petra Strahovnik (1986, Slovenija) je završila os­novne studije komponovanja na Muzičkoj akademiji u Ljubljani, a master studije na Kraljevskom konzervatorijumu u Hagu. Od početka, Petra prati svoj put otkrivanja novih zvukova i nikada nije bila ograničena tradicionalnim poimanjem zvuka i muzike. Bavi se umetničkim istraživanjem, otkrivajući „mehaničko-elektronske“ zvuke, koristeći magnete od retkih minerala i mehaničke zvučnike.
Njena kompozicija Between East and West (Između istoka i zapada) za četiri perkusionista osvojila je nagradu Festivala MusMA i kasnije je izvedena u pet evropskih zemalja. Aprila 2012. godine, za kompoziciju Awareness (Svest) dobila je Nagradu žirija i publike na Međunarodnom bijenalu savremene muzike u Kopru (Mednarodni bienale sodobne glasbe Koper). Takođe, dobitnica je Prešernove akademske nagrade za doprinos muzičkoj umetnosti (2011). Dve godine kasnije, 2013, usledila je narudžbina od Diamantfabriek Nederlands za novu operu; napisala je delo pod naslovom Becoming the System (Postajanje sistemom), koje je premijerno izvedeno decembra 2013, uz odlične kritike. Njena kompozicija pod naslovom Prana (2018) za simfonijski orkestar osvojila je nagradu 66. konkursa Rostrum.
Petrin dvogodišnji projekat pod naslovom DisOrders (Poremećaji), na kojem radi u okviru rezidencije sa ansamblom Modelo62, spaja muziku i umetničku izvedbu (performans art) u potrazi za onim što se krije u ljudima koji pate od duševnih poremećaja. Nova dela preispituju mesto i značaj duševnog zdravlja u našem društvu. Vrhunac projekta biće opera pod radnim naslovom Balerina, balerina, predviđena za 2020. godinu.

Krug u žitu za violinu, violončelo i harmoniku, 2014.
„Zastani za tren, udahni, osmotri; um večito stvara kroz vreme bez kraja.“
Jeste li ikada imali jednovremene a međusobno suprotstavljene zamisli kako da pristupite nekom umetničkom delu? Da li nam je potrebno pisano objašnjenje umetnikovih misli o njegovom/njenom delu? Pristupamo li mu iz predodređene perspektive?
Moj predlog je da u taj prostor ulazimo bez ikakvih pretpostavki, da slušamo, osetimo, gledamo otvorenog uma i omogućimo sebi da ga iskusimo u potpunosti. U svakom slučaju je to naše jedinstveno iskustvo.