Mirjana Živković

Mirjana Živković (1935, Srbija), kompozitorka i profesorka Fakulteta muzičke umetnosti, po odlasku u penziju pretežno se bavi komponovanjem. Tada nastaje čitav niz dela: Dve balade za klavir (2001, 2009), Letnja noć za harmoniku (2004), Igra za mecosopran, flautu i udaraljke (2007), Kružna melodija za solo obou (2010), Sonata za violončelo i klavir (1996, prerađena 2011), Mali pijac za sopran, tenor i grupu instrumenata (2011), Adagio i Allegro za obou i gudački orkestar (2008, 2014), Dve romantične pesme za mecosopran i kamerni orkestar (2012), Agitato za violinu i harfu (2013), Nove folklorne intonacije za dve flaute (2013), Balada o polju za violinu i kamerni orkestar (2015), Koncertni diptih za gudački orkestar (2016/17), Pesme o prolaznosti za bariton, klarinet i klavir (2016), Balada o Dositeju za bariton i klavir (2017), Mali kvartet za prijatelje (2018) i druga.
Od ranije napisanih dela treba istaknuti orkestarsku kompoziciju Sinfonia polifonica (nagrade Stevan Hristić i Radio televizije Beograd, 1964) i kompoziciju Basma (Incantation) za mecosopran i 4 timpana (prva nagrada Konzervatorijuma u Fonteneblou, Francuska, 1968). Dela se izvode u zemlji i inostranstvu. Ovde ne nabrajamo autorkine pedagoške i muzičko-teorijske radove.

Mali kvartet za prijatelje, za violinu, violončelo, harfu i klavir napisan je prošle, 2018. godine, povodom mog autorskog koncerta Strune, iz jednostavne želje da četvoro solista koji su tada pripremali izvođenje mojih dela nastupe zajedno. Čitava „filozofija“ Malog kvarteta sastoji se u prenošenju radosti muziciranja od autora, preko izvođača, do slušalaca …