SISU

Ansambl SISU, osnovan 1993. godine, jedan je od najistaknutijih skandinavskih ansambala savremene muzike. Ansambl predstavlja najbolja dela savremene muzike, ne samo norveških, nego i stranih autora. Ansambl je priznat zbog svoje jedinstvene muzičke estetike, koju razvija otvorenim i istraživački nastrojenim pristupom svakom muzičkom izazovu.
Rukovodilac ansambla je Tomas Nilson, uključujući i umetničko rukovođenje. Sa preko 20 godina iskustva na norveškoj i međunarodnoj muzičkoj sceni, SISU je istinska pokretačka snaga u umetnosti perkusija.
Nastupao je na mnogim prestižnim manifestacijama, kao i na turnejama po Norveškoj i inostranstvu. Prisutan je na svim značajnim festivalima savremene muzike u Norveškoj i festivalima u inostranstvu: Cracking Bamboo Biennale u Vijetnamu i Indoneziji, zatim u Hadersfieldu u Engleskoj, na bijenalu u Tampereu u Finskoj, a nastupili su i na prvom festivalu savremene muzike u Južnoj Africi 2000. godine, kao specijalni gost. Ansambl je u više navrata zvanično predstavljao Norvešku na nastupima u inostranstvu i dobitnik je nekoliko državnih stipendija Norveške u oblasti kulture. Godine 2001. dobio je počasnu nagradu Norveškog udruženja kompozitora.
Na polju diskografije debitovao je CD izdanjem kompozicije Stonewave Rolfa Valina 1994. godine, a od onda je izdao i snimke dela Hakona Bergea i Erjana Hegberga na kompakt-disku. U saradnji s duom Cikada i Hilde Torgersen, ansambl SISU je 2002. godine izdao CD album pod naslovom Will You Give Me to Tell You (Hoćeš li mi dati da ti kažem), s interpretacijama dela Džona Kejdža. Naredne, 2003. godine, izašao je još jedan album, pod naslovom Scratch! u iz-danju Simax Records, s delima Rolfa Valina, Henrika Helstenijusa Roba Varinga i Tomasa Nilsona / Di-džej Barabasa. Ansambl SISU je 2006. godine učestvovao u CD projektu Voices and Drums (Glasovi i bubnjevi) Hakona Bergea. Interpretacija kompozicije Pocket Music ansambla SISU iz 2011. godine bila je nominovana za norvešku nagradu Gremi.
Članovi ansambla: Tomas Nilson, umetnički direktor; Bjorn-Kristijan Svar-stad; Bjorn Skan­sen