Beogradski gudački kvartet

Beogradski gudački kvartet osnovan 1991. godine, svojom uspešnom koncertnom angažovanošću i širokom medijskom zastupljenošću ušao u red zapaženih srpskih kamernih ansambala.
Kvartet je nastupao u svim većim gradovima naše zemlje. Učestvuje na međunarodnim festivalima BELEF, Kalemegdanski sutoni, Jesen na Čukarici, Međunarodna tribina kompozitora u Beogradu, Međunarodnom festivalu kamerne muzike u Nišu, Mokranjčevi dani u Negotinu, Barski ljetopis u Baru i Jesenske muzičke svečanosti u Skoplju. Bio je rezidencijalni ansambl Memorijala Isidor Bajić 2010. godine u Novom Sadu.
Beogradski gudački kvartet je zastupljen i na internacionalnoj sceni. Imao je nekoliko uspešnih turneja u Italiji i u Nemačkoj, a 2005. godine , gostovao je u Vašingtonu (SAD) na poziv ugledne asocijacije Orfelin Circle.
Ostvario je niz trajnih snimaka za Radio-televiziju Srbije i izdao je nekoliko CD-ova.
Repertoar Beogradskog gudačkog kvarteta čine dela klasične literature za gudački kvartet ali i savremene kompozicije, kao i dela drugih muzičkih žanrova prilagođenih kvartetskom izvođenju.
Članovi ansambla: Nevenka Tatić i Vladimir Vasiljević – violine, Ivana Erčić – viola i Dušan Stojanović – violončelo.
Kvartetu se po potrebi pridružuje renomirana pijanistkinja Ljiljana Vukelja laureat više međunarodnih takmičenja i brojnih takmičenja u Srbiji koja je nastupala kao solista i kamerni muzičar širom Srbije, u Republici Srpskoj, Bosni, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Rumuniji, Francuskoj, Italiji, Nemačkoj, Švajcarskoj, Irskoj i SAD. Ljiljana Vukelja radi kao vanredni profesor klavira na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu.