Danijel Žontar

Danijel Žontar (1979, Sarajevo, Bosna i Hercegovina), kompozitor i šef Hora Opere Narodnog pozorišta Sarajevo. Diplomirao je kompoziciju na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu u klasi prof. Anđelke Bego-Šimunić. Piše za orkestar, kamerne sastave i solo instrumente. U svojim delima često usvaja principe minimalističke redukcije sadržaja, koristeći kratke melodijske i ritmičke obra­s­ce. Sarađivao je sa Sarajevskom filharmonijom, No Borders Orchestra,  različitim ansamblima i solistima. Dela su mu izvođena na festivalima i koncertima u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji, Nemačkoj… Autor je muzike za nekoliko pozorišnih predstava. U periodu od novembra 2012. do maja 2013. obavljao je funkciju v.d. umetničkog direktora Opere Narodnog pozorišta Sarajevo. Umetnički je vođa Mešovitog vokalnog ansambla „Art Vivo“. Deluje i kao korepetitor, pijanista, orguljaš.

O delu

Kompozicija Back into a mother’s womb, meditacija za četiri kontrabasainspirisana je zvukom tibetanskih rogova, koji vas,kako kaže Tsultrim Allione: … vodi negdje izvan najviših vrhova Himalaja, a u isto vrijeme natrag u utrobu vaše majke. U ovom djelu, nastalom u saradnji sa kontrabasistom Almirom Nezićem, istraživao sam dualitet između spontanog slučaja i elementa ljudske kontrole. Sam tok djela je otvorena mapa mogućih zvučnih stanja, pri čemu svaki izvođač odlučuje u kojoj će mjeri ta stanja kontrolisati. Slušanje je ovdje od vitalnog značaja i postaje tehnika sama po sebi. Blag, neforsiran kreativni odgovor na ponašanje žice i pristup promjenjivim okolnostima su srž ovoga djela.