Primož Ramovš

Primož Ramovš (1921–1999, Slovenija) bio je kompozitor i bibliotekar. Bio je pionir slovenačke muzičke avangarde i jedan od najplodnijih slovenačkih kompozitora. Njegova rana dela su neoklasična, ali kasnije je koristio serijalizam i druge modernističke tehnike. Komponovao je gotovo isključivo instrumentalnu muziku, inspirišući se apstraktnim svetovima. Često je sprovodio vrlo ekstremne eksperimente. Rekao je: “Ako je rezultat eksperimenta negativan, propašće sam od sebe, ali ako je pozitivan, biće to nov korak u razvoju muzike, koji nikad ne sme da se zaustavi, već mora da ide u korak sa vremenom i da doprinosi razvoju naše kulture.”