Jasna Veljanović

Jasna Veljanović (1980, Nemačka) je kompozitorka i muzička teoretičarka iz Kragujevca. Zaposlena je kao vanredni profesor na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu. Njen teorijski rad usmeren je na formalne aspekte klavirske muzike s kraja 17. i početka 18. veka. U komponovanju, posebnu pažnju posvećuje glasu i kamernim kompozicijama specifičnog sastava. Po narudžbini danskog dua InDuo (koji čine Sofie Elkjer Jensen i Izabela Julija Stokholm Hubner), piše muziku za flautu i sopran. U saradnji sa kolegama sa FILUM-a (Vladimir Blagojević i Saša Mirković), posvećena je i proširenju repertora za harmoniku i violu, solo i u kamernim sastavima. Kao poseban ljubitelj muzike za flautu, a posebno zahvaljujući saradnji sa Stanom Krstajić, proširuje savremeni repertoar za flautu, solo i u sastavima. Učestvovala je na XVII, XVIII, XIX, XXII i XXIV Međunarodnoj tribini kompozitora. Kompozicije su joj izvedene u Srbiji (Kragujevac, Beograd, Niš, Smederevo) i inostranstvu (Hrvatska, Ukrajina, Slovenija, Gruzija, Češka, Nemačka, Danska, Poljska).

O delu

Kompozicija Tri pesme za mecosopran i violu na stihove Stevana Raičkovića napisana je specijalno za 30. Međunarodnu tribinu kompozitora. Budući da je njena osnova poetski tekst, on upravo predstavlja i glavnu inspiraciju za nastanak ovog dela. Pesme pripadaju poetskoj celini Stihovi, i nastale su u različito vreme, ali ih povezuju određeni simboli koji prožimaju celokupno Raičkovićevo stvaralaštvu, poput lajt-tema, kao što su odnos pesnika i čitaoca, sam život i njegova prolaznost, večitost, sloboda. Upravo ovakva metafizička proza, lišena tipičnih klasičnih okvira, ali opet uokvirena pesničkom normom, poslužila je kao snažna inspiracija za muzičku podlogu koja se trudi da joj parira i dopunjuje je, oživi i posredstvom druge umestnosti – muzike. Sinergija dva melodijska instrumenta – glasa i viole dozvoljava beskrajne slobode, uz izbegavanje tipičnog odnosa melodije i pratnje karakterističnog za solo pesmu.